Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
25-04-2022  

ChristenUnie op de bres voor Academiehuis Zwolle

 

ZWOLLE – ‘Grote historische gebouwen in binnensteden hebben structureel een bijdrage nodig vanuit de overheid’, zo meldt de Overijsselse Statenfractie van de ChristenUnie. In een publieke brief verwijst de partij naar een recent onderzoek van Adviesbureau Berenschot waarin wordt aangetoond  dat structureel overheidsgeld noodzakelijk om de bijzondere gebouwen ook inhoudelijk van betekenis te laten blijven voor de samenleving. “Onderschat het belang van dit soort erfgoed niet. Kerken als die in Zwolle zijn beeldbepalend voor de stad en vervullen vanouds een belangrijke rol voor de stad”, stelt Statenlid Jan Westert vast.
Die rol is vaak nog voor een klein deel religieus, maar vooral cultureel en maatschappelijk. Westert: “Zowel provincie als gemeente steunen nu religieus erfgoed met project- en programma-subsidies. Maar dat is volstrekt onvoldoende om in de exploitatie te voorzien. Dat toont het Berenschot-onderzoek ook aan. De ChristenUnie vindt dat overheden gezamenlijk meer moeten inzetten op behoud van dit beeldbepalende (religieus) erfgoed.”

De fractie van ChristenUnie Overijssel bracht onlangs een werkbezoek aan het Academiehuis Grote Kerk waar nog duidelijker werd wat de huidige waarde is van het gebouw. De fractie werd enthousiast van geschetste plaatje dat het Academiehuis het grootste overdekte plein van de stad moet worden. Directeur Coby Zandbergen schetste een fraai toekomstbeeld: “Hoe mooi zou het zijn als eens de avondvierdaagse dwars door de kerk loopt, en onze organist tegelijkertijd vol op het orgel gaat.”

Dat majestueuze 300-jarige Schnitgerorgel wordt momenteel grondig gerestaureerd. Provincie Overijssel heeft daaraan bijgedragen, maar niet voldoende voor zo’n imposant orgel. Westert: “Dan doe je het half en dat vind ik het buitengewoon jammer. Als je aan zo’n restauratie begint doe het dan goed voor de komende 40 jaar. Ik wil het belang van restauraties nog eens onderstrepen. Zeker als het om een monument als hier in Zwolle gaat.” Het rapport van Berenschot drukt legt een groter probleem op tafel. “We financieren erfgoed tegenwoordig vooral projectmatig of op basis van een programma, maar als het gaat om dit soort oude stadskerken die ook een monumentale en brede maatschappelijke functie vervullen, moeten overheden na durven denken over medefinanciering aan exploitatie en onderhoud. Die last kun je niet bij de samenleving laten.”

Archief
Terug naar vorige pagina