Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
30-03-2016  

Provincie gaat voor behoud De Karelskamp

Bewaarders protesteren in Tweede Kamer

Foto: P. Sjabbens
 

ALMELO – Het personeel van gevangenis De Karelskamp gaat niet bij de pakken neerzitten na de aankondiging van het ministerie van justitie dat de Twentse bajes mogelijk in 2020 alsnog gesloten wordt. In 2013 werd de voorgenomen sluiting nog voorkomen en nu gaan vandaag zo’n 20 bewaarders naar de Tweede Kamer om opnieuw hun bezwaar tegen sluiting kenbaar te maken. Het onderwerp staat niet op de agenda maar de actievoerders hopen dat de Kamer het onderwerp alsnog op de agenda wil zetten en rekenen daarbij op de fracties van het CDA, de SP en de PvdA.

< De delegatie van De Karelskamp op weg naar Den Haag waar samen met actievoerende bewaarders van andere tot sluiting bedreigde penitentiaire inrichtingen een bezwaar werd ingediend bij staatsecretaris Klaas Dijkhoff. De staatssecretaris sprak zijn waardering uit voor het zware werk van de bewaarders. Dijkhoff gaf eerlijk toe dat hij dit werk niet zou kunnen en beloofde de bewaarders dat de ambtelijke voorstellen op hun waarde zullen worden beoordeeld zowel door hem en de minister alsmede de Tweede Kamer. 


De actievoerders krijgen waarschijnlijk steun van de Provinciale Staten van Overijssel. De provinciale fracties van de SP en de PvdA hebben een motie aangekondigd waarin de sluiting van De Karelskamp volstrekt onacceptabel wordt genoemd. Met een mogelijke sluiting zijn direct 160 banen gemoeid maar de keten-gevolgen kunnen desastreus uitpakken voor de werkgelegenheid in Twente en Almelo in het bijzonder. Een zeer denkbaar gevolg is de ontmanteling van de Rechtbank Overijssel in Almelo  ten faveure van de vestiging in Zwolle, een onheil dat vorig jaar nog werd afgewend. Daar komt bij de gevolgen voor de advocatuur, de reclassering en alle andere partners van zowel De Karelskamp als de rechtbank in Almelo. De motie van de Statenfracties SP en PvdA lijkt kans te hebben op unanieme steun hoewel de VVD akelig stil blijft. In de motie worden de regeringspartijen VVD en PvdA opgeroepen om af te zien van mogelijke sluiting van De Karelskamp.

Petitie
De actievoerders van De Karelskamp hebben een website geopend tegen de afbraak in het gevangeniswezen en De Karelskamp in het bijzonder. Bij De Karelskamp wordt zeer efficiënt gewerkt en is de bijbehorende werkplaats voor gedetineerden De Fabriek zelfswinstgevend waardoor jaarlijks een flink bedrag terug gestort wordt op de rekening van het ministerie van justitie. In De Karelskamp zijn geen lege cellen. Al bijna 2000 steunbetuigengen werden via de petitie uitgebracht.

U kunt hier de petitie. steunen.

Archief
Terug naar vorige pagina