Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
09-03-2016  

Werkzoekenden aan de slag in Twents landschap

 

ALMELO – Het samenwerkingsverband tussen Landschap Overijssel, opleidingsinstituut AOC Oost en Soweco Almelo met een aantal Twentse gemeenten om mensen zonder een reguliere baan aan het werk te krijgen in het groenonderhoud, krijgt een vervolg.  Bestond de pilot in 2015 nog uit één werkploeg, in 2016 wordt dat uitgebreid naar vijf werkploegen. Ze doen aan natuur- en landschapsbeheer bij particulieren, gemeenten en bij natuurorganisaties. Ook gaan ze aan de slag bij groene burgerinitiatieven in de provincie. Uitgangspunt is dat ze werk doen dat anders niet zou worden gedaan en waardoor ze direct bijdragen aan de kwaliteit van het landschap in Twente. Het werken in het landschap heeft een positief effect op de deelnemers én ze worden direct begeleid bij het ontwikkelen van arbeidsritme en hun competenties. Het AOC Oost staat garant voor de coaching van de deelnemers op competenties en het scholen van groene vaardigheden.

Enschede en Oldenzaal starten met de eerste werkploeg
De eerste werkploeg is gestart in de gemeenten Enschede en Oldenzaal. De eerste klus voor deze werkploeg was het bestrijden van Amerikaanse Vogelkers in het zuiden van de gemeente Enschede. Medio maart zijn nog drie andere werkploegen opgestart in de gemeenten Wierden en Almelo, Tubbergen en Dinkelland en Hof van Twente en Haaksbergen. Naar verwachting start in de loop van het jaar ook een werkploeg in Hardenberg. Tussen de 30 en 40 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hiermee een kans om een stap dichter bij een baan te komen.

Brede samenwerking
Het project wordt gefinancierd door de provincie Overijssel, de betrokken gemeenten en Landschap Overijssel. De gemeenten zorgen voor geschikte en gemotiveerde deelnemers. De mensen in werkploeg lopen stage bij Landschap Overijssel. Landschap Overijssel zorgt voor de juiste werkzaamheden en begeleid de uitvoering met onder andere kwalitatief goed gereedschap. De deelnemers worden gedurende het werk door AOC Oost gecoacht op arbeidsvaardigheden zoals tijdsplannen, afspraken nakomen en functioneren binnen een team en geschoold op specifieke groene competenties zoals kennis van planten en dieren of het werken met een bosmaaier. De Soweco is door Landschap Overijssel ingehuurd om voor een aantal werkploegen de begeleiding in het veld te verzorgen.

Archief
Terug naar vorige pagina