Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
15-12-2015  

Provincie verlengt toezicht op Haaksbergen

 

ZWOLLE/HAAKSBERGEN – De provincie Overijssel heeft het toezicht op de financiële huishouding van de gemeente Haaksbergen verlengd. Wel werd de begroting 2016 goedgekeurd. Het herstel is in de ogen van de toezichthouder echter nog broos en afhankelijk van nog te realiseren voorgenomen bezuinigingsmaatregelen. De provincie geeft de gemeente bovendien drie concrete opdrachten mee:

1. Om de algemene reserve zo snel mogelijk aan te vullen, vraagt de provincie allereerst om alle financiële meevallers naar de algemene reserve te laten vloeien. Volgens plan heeft de gemeente vanaf 2018 weer geld in kas.

2. De gemeente heeft ervoor gekozen zo veel mogelijk inwoners die ondersteuning nodig hebben te ontzien. Helaas kort het Rijk op de bijdrage voor het zogeheten sociale domein. De gemeente moet nu een oplossing zoeken om geld te vinden dat voor deze doelgroep nodig is. Daarvoor kijkt de gemeente naar het totale takenpakket. De provincie wil concreet weten waarop de gemeente gaat bezuinigen.

3. De derde opgave is het uitwerken van een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. In de begroting van 2016 heeft de gemeente ingeschat wat ze nodig heeft voor onderhoud aan en verbetering van de riolering. Het nieuwe rioleringsplan zal uitwijzen of dit voldoende is.

Gedeputeerde voor financieel toezicht, Monique van Haaf licht toe: “We steunen de gemeente om de financiële huishouding weer op orde te krijgen. Dit jaar voerden we een begrotingsscan uit, die de gemeente aanknopingspunten gaf voor verbetering van de begroting. Het is positief om te constateren dat Haaksbergen de aanbevelingen voortvarend oppakt. We blijven wel scherp op de financiële positie en het realiseren van de bezuinigingsmaatregelen. De provincie zet graag de transparante communicatie met de gemeente voort.”

Archief
Terug naar vorige pagina