Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
01-12-2015  

Schuldeisers TSN moeten wachten van de rechter

 

ALMELO – TSN Thuiszorg mag van de rechter de betaling van een deel van de schulden opschorten. Prioriteit krijgen de salarissen, hypotheken en belastingen. Tot curatoren zijn aangesteld mr. Jan van der Hel en mr. Jaques Daniels die het bedrijf gaan doorlichten om een eventueel faillissement af te wenden. Grootste probleem daarbij is dat de gemeenten tarieven bedingen die ver onder de kostprijs liggen. De gemeenten Alkmaar, Lelystad en Rotterdam waren al in overleg met TSN om aanvullende betalingen te doen, maakte de directie van TSN vrijdag bekend bij de persconferentie waarin de aanvraag tot surseance van betaling werd aangekondigd.

Volgens TSN-directeur Zion Jongstra is het een sectorprobleem waarmee alle aanbieders van huishoudelijke hulp te maken hebben.
Volgens Tweede Kamerlid Renske Leijten van de SP moet er een noodplan komen om de sector uit de problemen te krijgen. Zij wil tevens wettelijke maatregelen voor het invoeren van een basistarief waaronder de gemeenten niet mogen vergoeden. 50Plus ondersteunt deze visie. Beide partijen willen dat staatssecretaris Martin van Rijn naar de kamer komt om tekst en uitleg te geven.

Veel gemeenten, waaronder Enschede, kijken al of zij de bij TSN ingekochte thuishulp onder kunnen brengen bij andere orgaanbieders, mocht het grootste concern in de thuiszorg alsnog failliet gaan. Dat zal niet eenvoudig zijn. Zo vraagt de Enschedese zorgaanbieder Manna al een eenmalig vrijwillig loonoffer van alle medewerkers om de acute geldproblemen het hoofd te bieden. Bij Manna stelt men dat de zogenoemde keukentafelgesprekken om de benodigde zorg vast te stellen, door de aanbieders zelf wordt bekostigd en dus eveneens een aderlating zijn. Overigens zijn die keukentafelgesprekken wettelijk niet bindend, blijkt uit vele gerechtelijke uitspraken. Toch gaan de meeste gemeenten gewoon door op de ingeslagen weg die veelal volgens de VNG-verordening is ingevuld. Ook de gemeente Almelo hanteert deze  verordening zonder wetskracht.

Volgens Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) moet de overheid de problematiek in de sector oplossen. BTN acht het bijna onmogelijk dat kleinere aanbieders de zorgtaken van een groot concern als TSN kunnen overnemen. Ook branchevereniging Actiz vindt dat er snel iets moet gebeuren aan de gemeentelijke aanbestedingseisen.

Archief
Terug naar vorige pagina