Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
28-10-2015  

Extra onderwijs kinderen taalachterstand Wierden

 

WIERDEN - Wethouder Span-Kiekebeld heeft dinsdagavond 27 oktober, samen met bestuurders vanuit peuterspeelzaalwerk, basisonderwijs, GGD-jeugdgezondheidszorg en twee grote kinderopvanginstellingen een overeenkomst ondertekend.
Het gaat om het convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Betrokkenen onderstrepen hiermee het belang van VVE en een stevige doorgaande lijn, zodat jonge kinderen een goede start kunnen maken in het basisonderwijs.

De ondertekenende partijen hopen hiermee taal- en onderwijsachterstanden van jonge kinderen te kunnen voorkomen, dan wel vroegtijdig op te sporen. Door VVE worden de kansen van deze kinderen aanzienlijk vergroot aan het begin van hun schoolloopbaan.

VVE is onderwijs voor peuters en kleuters (tussen de 2 en 6 jaar) met een taalachterstand of een risico daarop. Het consultatiebureau bepaalt of kinderen hiervoor in aanmerking komen. Door middel van een speciaal VVE-programma kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen of wegwerken. Zo krijgen ze een betere startpositie in groep 3 van de basisschool.

De ondertekenaars van het convenant zijn:
• Gemeente Wierden, Mevrouw D. Span – Kiekebeld, Wethouder
• St. Roos, De heer H. Wevers, Bestuurder
• Regio Twente/GGD Twente- Jeugdgezondheidszorg, Mevrouw S. Dinsbach, Hoofd Jeugdgezondheidszorg
• Ver. School met de Bijbel, De heer W. van Ginkel, Bestuurder
• St. De Welle, De heer G. Beukers, Directeur
• PCO Noord Twente, De heer H. Kikkert, Bestuurder
• St. Christelijke peuterspeelzaal Margriet,  De heer W. van Ginkel, Bestuurder
• PCBO Notter/Zuna, De heer G. Rosman, Bestuurder
• Partou B.V., Mevrouw Y. Meulenbroek, Locatiehouder Wierden
• St. SCO De Roerganger, Mevrouw S. Pluimers, Bestuurder
• Kinderopvang West-Twente/Pi B.V., Mevrouw A. van der Heide, Directeur/ Bestuurder    
• Katholiek Onderwijs Twenterand, De heer R. Benneker, Bestuurder

Archief
Terug naar vorige pagina