Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
12-10-2015  

Horeca Zwolle wil vrije sluitingstijden

 

ZWOLLE – De sluitingstijden voor de horeca is in gemeenten een al lang gevoerde discussie met een hoogtepunt in de jaren ’90 toen veel gemeenten experimenteerden met vrije sluitingstijden. Doel was en is de druk wegnemen rond verplichte sluitingstijden waardoor uitgaand publiek massaal in de nachtelijke uren de straat op moet en groepsgedrag negatieve uitwassen kent. Alkmaar, Venlo en Groningen zijn bijvoorbeeld nu gemeenten waar de horeca geen verplichte sluiting kent.

De gemeente Almelo kende ten tijde van het burgemeesterschap van Harry van Roekel (1988-1997) een tweetal ‘vrije’ jaren met als doel om overlast rond het voordien geldende sluitingsuur van 03.00 uur in te dammen en de vlucht naar andere gemeenten door uitgaand publiek minder aantrekkelijk te maken.  Het alcohol-toerisme naar Hengelo (sluiting 05.00 uur) en Duitse uitgaansgelegenheden in Uelsen en Schüttorf, waar geen verplichte sluitingstijden werden gehanteerd, nam toen grootse vormen aan. Na twee jaar zou het beleid in Almelo worden geëvalueerd en aantoonbaar nam de overlast af. Desondanks werd door de politiek niet geëvalueerd en werd zonder pardon de sluitingstijd van 03.00 uur weer ingevoerd.

Nu wil de horeca in Zwolle vrije sluitingstijden. De motieven zijn hetzelfde, de piekende overlast rond de sluitingstijd indammen door geleidelijk vertrek van uitgaand publiek. Horeca Nederland juicht meer vrijheid voor ondernemers toe en zij weten dat niet alle ondernemers gebruik gaan maken van vrije sluitingstijden waardoor uitgaand publiek geleidelijk wordt uitgedund. Het vereist een andere inzet van toezicht door bijvoorbeeld de politie en daar zet ‘Hermandad’ in Zwolle vraagtekens bij zoals verplaatsing van overlast en latere tijdstippen van overlast. In Almelo kende men destijds een afruimuurtje waardoor de horecabedrijven geleidelijk hun deuren sloten en geen massaal vertrek plaatsvond waardoor overlast nauwelijks nog voorkwam. Toch werd het geen blijvende constructie.

Volgens een enquête onder horecaondernemers in Zwolle willen drie ondernemers langer open en ook McDonalds in de binnenstad wil tussen 05.00 uur en 08.00 uur graag open blijven. De ervaring uit het verleden leert, dat juist de snackgelegenheden in de late uurtjes de risico-locaties zijn door nieuwe concentraties van uitgaanspubliek dat nog even wil snacken voordat men huiswaarts keert.

De Zwolse burgemeester Henk-Jan Meijer zat vanavond als toehoorder bij een overleg en liet weten dat de ondernemers in Zwolle een draagvlak moeten ontwikkelen voor een experiment. Ook gaf hij te kennen dat er geen aantoonbaar hoger alcoholgebruik is in steden waar wel vrije sluitingstijden worden gehanteerd. Burgemeester Meijer is dus niet op voorhand tegen maar gaf ook te kennen dat het huidige beleid, waarvan hij aan de wieg stond, dat draagvlak juist wel had. Kortom er is nog geen zekerheid dat Zwolle vrije sluitingstijden gaat invoeren, temeer daar binnenstadsbewoners juist meer overlast vrezen.

Archief
Terug naar vorige pagina