Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
10-10-2015  

Kleinsma contra Ombudsman - WWB Enschede

 

DEN HAAG / ENSCHEDE – Staatssecretaris Kleinsma ziet geen reden de gemeente Enschede over de vingers te tikken inzake de wachtperiode van vier weken voordat bijstandsgerechtigden een bijstandsuitkering aan kunnen vragen. Eerder deed de Nationale Ombudsman dat wel, waarop de gemeente besloot om aanvragers toch in te schrijven zonder wachttijd. De gemeente Enschede poogde met de wachttijd geld te besparen door bijstandsgerechtigden eerst vier weken op zoek te laten gaan voor een baan voordat men een beroep op de regeling Wet Werk en Bijstand kon doen. Indien werkzoekenden binnen de termijn van vier weken wel een baan vinden, wil Enschede geen uitkering toekennen. Kleinsma vindt het aan de rechter om uiteindelijk te besluiten of de gemeente binnen de regels blijft. Ook vindt zij dat de gemeenteraad van Enschede een controlerende taak heeft ten aanzien van de ambtelijke uitvoering. De gemeenteraad kan volgens Kleinsma, het onderwerp in een raadsvergadering aan de orde stellen. Het lijkt er dus op dat een strijdende burger de stap naar de bestuursrechter moet maken om duidelijkheid te scheppen.
Kleinsma antwoorde over de Enschedese inperking naar aanleiding van Kamervragen van Tweede Kamerlid Sadet Karabulut (SP). Deze kondigde een initiatiefwet aan om het werken zonder loon te stoppen. Volgens Karabulut kost werken met een uitkering zelfs banen en houdt het de kans op echte banen tegen met negatieve gevolgen voor de pensioenopbouw. ‘Soms maken gemeenten winst over de rug van bijstandsgerechtigden. Dat wordt met een verdringingstoets tegengegaan’, zegt Karabulut over haar wetsvoorstel waarin gemeenten worden verplicht om te toetsen of banen worden verdrongen indien uitkeringsgerechtigden worden ingezet zonder extra beloning.

Archief
Terug naar vorige pagina