Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
06-10-2015  

Feitenrelaas integriteit Staphorst wordt openbaar

 

STAPHORST – Al geruime tijd kampt de gemeente Staphorst met bestuurlijke problemen die vooral een aantal agrariërs flink treft. Volgens de Staphorsters verdraaien de ambtenaren de feiten. De gemeente startte daarop een intern onderzoek dat onder de pet bleef. De getroffenen beschuldigden de gemeentesecretaris van valsheid in geschrifte hetgeen tot de nodige reuring leidde in het dorp.
Dinsdagavond vergaderde de gemeenteraad van Staphorst in beslotenheid over het geheime feitenrelaas. Een boze boer greep de gelegenheid aan om gewapend met een houten voorhamer en met hond de raadszaal in te stormen. Reden, de gemeente Staphorst had tegen zijn wil de agrarische bestemming die al generaties op zijn boerderij rust, omgezet in woonbestemming. Dat was reden voor de bank om voor vandaag een openbare verkoop aan te kondigen. Dit kon op het laatste moment nog voorkomen worden. Al met al werd het de Staphorster teveel waarop hij de besloten raadsvergadering verstoorde. De vergadering werd voor een half uur geschorst, waarna een meerderheid van de raad aandrong om het feitenrelaas openbaar te maken omdat de meeste ‘misstanden’ toch al in de pers hadden gestaan.

Archief
Terug naar vorige pagina