Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
25-04-2015  

Winst Twence onder druk door sorteerdrift

 

HENGELO – Afvalverwerker Twence in Hengelo moest de reserves aanspreken om de aandeelhoudende gemeenten in Twente hun dividend over 2014 te kunnen uitkeren. Het bedrijf boekte maar 9 miljoen euro winst op een omzet van 100 miljoen euro. De winst werd vooral behaald uit de levering van energie zoals elektriciteit, stoom en warmte uit de verbranding van huishoudelijk afval en biovergisting.
Twence noemt de afvalverwerking een ingewikkelde markt. Feit is dat de Twentse aandeelhoudende gemeenten steeds minder restafval aanleveren voor verbranding. Ook is de winst uit sortering lager waardoor minder opbrengsten uit papier, glas en metalen wordt ontvangen. Het gevolg is dat Twence restafval moet importeren uit het buitenland om aan de vraag van energie te kunnen voldoen.
Het samenwerkingsverband Regio Twente ontvangt 8 miljoen euro voor gezamenlijke projecten en de aandeelhoudende gemeenten mogen naar rato 2,5 miljoen euro verdelen.
Twence oriënteert zich op de markt voor mogelijke verkoop, zo werd in politieke kringen vernomen. Tegelijkertijd onderzoekt Twence of resterende verbrandingsslakken kunnen worden opgeslagen in nabijgelegen zoutholtes hetgeen een kostenbesparing met zich meebrengt. Dit restafval is slechts één procent van de totaal aangeleverde stoffen.

Archief
Terug naar vorige pagina