Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
22-05-2013  

Dijkstra kwartiermaker voor fusie waterschappen

 

ALMELO - Oenze Dijkstra (foto) is de beoogd secretaris en directeur van het nieuwe waterschap Vechtstromen met de hoofdvestiging in Almelo. Per 1 september a.s. treedt hij in dienst om samen met Marianne Langeslag en Roelof Schuiling het kwartiersmakerstrio te vormen voor de fusie tussen de waterschappen Regge & Dinkel te Almelo en Velt en Vecht in Coevorden. Nu is Dijkstra (62) nog gemeentesecretaris in de gemeente Zwolle.
Per 1 januari 2014 is de fusie een feit en beheert waterschap Vechtstromen het natuurlijk water voor circa 800.000 inwoners van Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. De naam is afgeleid van de Vecht, de grootste rivier in het beheergebied waar ook de Twentse rivieren Regge en Dinkel in uitmonden. De Regge, de Dinkel en de Vecht vormen samen één logisch en samenhangend watersysteem. Door de fusie komt het beheer daarvan ook in één organisatie te liggen. Het beheer kan daarmee beter, effectiever en doelmatiger plaats vinden. Met de fusie wordt een structurele besparing van circa 11 à 15 miljoen euro per jaar gerealiseerd. De provincies Drente, Gelderland en Overijssel gaven al eerder toestemming. Als gevolg van de beoogde fusie vinden in het najaar verkiezingen voor het algemeen bestuur van Vechtstromen plaats.

Archief
Terug naar vorige pagina