Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
18-05-2013  

Beeld bijstellen: Horeca zit in flinke dip

 

ALMELO – Velen hangen het denkbeeld aan dat de economische dip grotendeels de horeca voorbij gaat. Op mooie dagen stromen terrassen vol en bij activiteiten komt publiek massaal. Het is dat beeld dat mensen bijblijft. Toch is de continuïteit in de horeca ver te zoeken en stijgt het aantal werklozen fors. Van januari 2009 t/m maart 2013 is het aantal ww-uitkeringen meer dan verdubbeld van 6.000 naar 13.500. Ook stijgt het aantal faillissementen en steeds vaker nemen banken het eerste verlies, ondanks dat er soms wel kansen zijn om de dip te overleven. Daarbij zijn afwachtende cq berustende ondernemers oververtegenwoordigd. Diegenen die actief zijn met het organiseren van allerlei activiteiten overleven vaak wel.
Ook is het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning via de Wet Bbz flink gestegen. In 2012 kregen 410 horeca-ondernemers financiële hulp via gemeenten. In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen daar volgens de cijfers van het Instituut Midden- en Kleinbedrijf al 100 gevallen bij.
Voorwaarde daarbij is, dat er overlevingskansen zijn. In Twente en de Achterhoek wordt de aanvraag voor Bbz-hulp uitgevoerd door de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ). ROZ beoordeeld de levensvatbaarheid van de bedrijven en kan bemiddelen bij overbruggingskredieten tot een maximum van 189.110,00 euro, die binnen 10 jaar moet worden terugbetaald. Ook adviseert ROZ startende ondernemers.

Archief
Terug naar vorige pagina