Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
30-05-2012  

Toename goederentransport NS controversieel

 

Belangrijke eerste stap
Tijdens de procedurevergadering is de Wet Basisnet Spoor en het dossier PHS behandeld. Het verzoek van RONA om het dossier controversieel te verklaren, is door de Vaste Kamercommissie deels ingewilligd. Juist de Goederenroutering Oost-Nederland is controversieel verklaard. Dit is een belangrijke eerste stap. Na de verkiezingen zal een nieuw kabinet de besluitvorming weer opnemen.
Toch blijven er redenen voor bezorgdheid. De Kamercommissie heeft de Wet Basisnet Spoor niet controversieel verklaard. De goederentreinen kunnen nog steeds komen, maar er is gelukkig meer tijd voor herbezinning (CDA), duurzame oplossingen (CU), innovatie en onderhoud spoor (PvdA) en “dat het niet zomaar door de dorpen kan gaan” (meerdere partijen).

Verdere besluitvorming en procedure
Het Basisnet Spoor komt binnenkort aan de orde. Hierin wordt een maximum aantal ketelwagens en/of containers met gevaarlijke stoffen per spoortraject vastgesteld. Nog in juni wordt het “Parlementair onderzoek naar onderhoud en innovatie spoor” behandeld.
“Het ontbreekt aan visie en regie op het Nederlandse spoor” en “Er zijn momenteel voldoende aanknopingspunten om te besluiten ERTMS landelijk in te voeren” zijn twee conclusies uit dat rapport.
Het seinstelsel (ERTMS) is veiliger (niet meer door rood kunnen rijden) en treinen kunnen korter achter elkaar rijden. Een herroutering van het goederenvervoer per spoor is dan minder noodzakelijk.
 

Archief
Terug naar vorige pagina