Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
09-05-2012  

Connexxion wint aanbesteding centrale Regiotaxi

 

De huidige overeenkomst Regiocentrale loopt af eind september 2012. Daarom is in 2011 een aanbestedingstraject gestart. De wensen met betrekking tot de kwaliteit van de ritaanname zijn opgesteld samen met de 14 Twentse gemeenten. Doel van de aanbesteding was om tegen een zo gunstig mogelijke prijs de gewenste kwaliteit in te kopen. Op 12 april 2012 hebben vijf partijen een offerte ingediend. De kwaliteitsaspecten hebben zwaar meegewogen bij de beoordeling van de offertes. Aan de aanbieder met de hoogste score op gebied van kwaliteit en prijs is de opdracht gegund.
Zodra de gunning definitief is, gaat Connexxion aan de slag om onder andere het personeel op te leiden. Connexxion is een zeer ervaren partij met betrekking tot de ritaanname van Regiotaxiprojecten elders in Nederland. Het bedrijf heeft aangegeven de service aan de reiziger te willen verhogen.
Regiotaxi Twente is een vorm van openbaar vervoer van deur tot deur voor iedereen en op afroep beschikbaar in heel Twente. Er rijden ook speciale taxibusjes voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Kijk voor uitgebreide informatie, www.regiotaxitwente.nl of bel 0900 1814
 

Archief
Terug naar vorige pagina