Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
13-04-2011  

Arbeidsinspectie op verkeerde been gezet

 

Nu heeft Middelkamp de vereniging Stedelijk Leefmilieu uit Nijmegen voor zijn karretje gespannen om opnieuw de gemeente Almelo te kunnen dagen t.a.v. de handhaving. Middelkamp ageert nu tegen de ‘asbestvrij’ verklaring die door de gemeente werd afgegeven en is zelf op onderzoek gegaan op het terrein. Middelkamp toog 7 april jl. met twee raadsleden en een deurwaarder naar het terrein en verschafte zich buiten werktijd toegang via de Vissedijk. Daarbij werden waarschuwingsborden, afzethekken en afzetlinten genegeerd. Middelkamp nam zelf grondmonsters en liet deze onderzoeken door het laboratorium voor vezelonderzoek ACMAA uit Almelo. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er o.a. stoffen als Anthophylliet, Tremoliet, Actinoliet, Crocidoliet, Chrysotiel en Amosiet werd aangetroffen. De waarden waren feitelijk fractioneel net iets meer dan 0. Dat is op zich niet vreemd, omdat dit allemaal natuurlijke stoffen zijn. Anthophylliet behoort tot het zogenoemde geel asbest en de waarde van die meting kwam in 15 monsters niet boven 0,1 tot 0,2 zo laat het rapport zien. De wettelijke norm voor asbest, dat overigens ook een natuurproduct is, ligt op 100 milligram per kg monster. Ook de andere gemeten stoffen toonden vergelijkbare waarden.
Middelkamp suggereert in een gezamenlijk persbericht met de vereniging Leefmilieu dat wellicht 20.000 m3 puingranulaat mogelijk asbest bevatte en als menggranulaat is verkocht voor funderingsverharding bij de aanleg van wegen en dat de gevonden stoffen op het 24 ha. grote terrein mogelijk een gevaar voor omwonenden kunnen betekenen door de verwaaiing van stofdeeltjes.
Middelkamp schakelde eveneens de Arbeidsinspectie in, die vervolgens het werk stil legde om nader onderzoek te kunnen doen of wel volgens voorschriften wordt gewerkt. Ook ageert Middelkamp wederom tegen de gemeente Almelo die te weinig toezicht zou houden en eist opnieuw handhaving van de voorschriften. Of dat kans van slagen heeft kan worden betwijfeld omdat de gemeten waarden slechts een fractie zijn van bijvoorbeeld de dagelijks te meten waarden in steden als Amsterdam en Rotterdam.
De actie van Middelkamp zal n.a.v. de gemeten waarden, ook nu waarschijnlijk niet tot succes leiden.
Tot ergernis van Ter Steege Vastgoed wordt men door de acties van Middelkamp wederom geconfronteerd met tegenslag. Het bedrijf zegt bij monde van woordvoerder Erwin Tijhof dat men zoals voorgeschreven werkt en een hele boekhouding van genomen monsters bijhoudt. Ook is Ter Steege Vastgoed verbolgen over de wijze waarop Middelkamp en anderen zich wederrechtelijk toegang hebben verschaft tot het terrein en daarbij de verbodsborden en afzettingen hebben genegeerd. Het bedrijf overweegt zelfs een aanklacht wegens huisvredebreuk in te dienen.

Lees in de bijlage het onderzoeksrapport van ACMAA in opdracht van Middelkamp zonder conclusie en eveneens een ander rapport van ACMAA waarin wel conclusies worden vermeld.


Asbestrapport Indiëcomplex Almelo
Asbestrapport Helperplein Groningen

Fotoreportage (5 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina