Actueel uit Stad & Ambt


Almelo sluit contract van €520 miljoen voor nieuwe binnenstad


Met het Binnenstadsplan herstelt Almelo de lange lijnen die de stad van oorsprong typeerden. Deze mooie krachtige historische lijnen van de stad worden hersteld maar in de context van een nieuwe stad. Belangrijk voor bewoners én bezoekers: het water van het kanaal en de havenkom wordt teruggebracht in de stad. Hier ontstaat een aantrekkelijke stedelijke omgeving en een aangenaam verblijfsgebied. De Grote Markt (Centrumplein en omgeving) wordt het echte middelpunt in de stad rond de haven. Aan de Grote Markt komt ook het nieuwe Stadhuis met een grote ondergrondse parkeergarage en andere functies. Alle essentiële componenten van de binnenstad komen zo op de Grote Markt samen: bestuurlijk centrum, marktplaats, horeca, waterrecreatie, een levendige havenkom, alle soorten binnenstedelijk verkeer, een kernwinkelgebied en binnenstedelijke woonlocaties.
Voor de ontwikkeling van de plannen samen met Kondor Wessels Projecten, Dura Vermeer Bouw en Syntrus Achmea Vastgoed zet Almelo in op een hoge kwaliteit van openbare ruimte en sterke visuele- en belevingskwaliteit. Focus ligt op een duurzame kwalitatieve stadsvernieuwing en waardestijging van onroerend goed over een langere termijn in plaats van korte termijn rendement. De Gemeente is in de exploitatieopzet verantwoordelijk voor de openbare ruimte en neemt de grondexploitatie voor haar rekening, de ontwikkelaars de opstalexploitatie.


In het contract is de afspraak vastgelegd dat een gezamenlijke verwervingsstrategie wordt ontwikkeld. Om de strategie vorm te geven stellen de Gemeente en de marktpartijen een gemeenschappelijke stuurgroep in, onder voorzitterschap van de Gemeente.Het contractgebied van de overeenkomst beslaat een groot deel van de Almelose binnenstad. De overeenkomst laat ook ruimte voor samenwerking met andere partijen zoals Urban Interest met nu al een omvattende positie in Almelo. Verder staan diverse projecten op stapel om op andere plekken de binnenstad vorm te geven, zoals met Van der Looy projecten uit Weert, ontwikkelaar van het 23 verdiepingen tellende Residentie Fortezza, en de plannen voor IndiëAlmelo met ontwikkelaar Ter Steege uit Rijssen met een programma van 500 tot 600 woningen.


KONDOR WESSELS PROJECTEN

Kondor Wessels Projecten (KWP) is een zelfstandige dochteronderneming van VolkerWessels. Met circa 30 professionals, verdeeld over vier kantoren, ontwikkelt zij woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en speciale projecten in heel Nederland.

Gebiedsontwikkeling met oog voor omgeving
Dankzij haar (bouw)achtergrond heeft KWP een ruime expertise op het gebied van projectrealisatie. Bij alle ontwikkelingen die worden gerealiseerd, wordt het belang van samenwerking onderstreept. Met gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen en omwonenden. KWP heeft veel ervaring met publiek/private samenwerkingsvormen en kan dit proces inhoudelijk volledig voor haar rekening nemen.
Bij de ontwikkeling van een project of gebied, vormen de bestaande kwaliteit en mogelijkheden van een stedelijke of landelijke omgeving het uitgangspunt. Van daaruit wordt zorgvuldig gekeken hoe nieuwe kwaliteiten aan het bestaande kunnen worden toegevoegd. De huisvesting die KWP ontwikkelt is afgestemd op de wensen van de eindgebruikerToonaangevend bouwer en vastgoedontwikkelaar
Dura Vermeer Bouw Hengelo is een zelfstandige bouw- en vastgoedonderneming binnen
Dura Vermeer Groep NV. Zij ontwikkelt en realiseert woningbouwprojecten en commercieel onroerend goed. De benadering kenmerkt zich daarbij door een totaal aanpak van het gehele proces; van locatieonderzoek, haalbaarheidstudies, planontwikkeling, financiering tot het begeleiden van huurders en kopers. Dura Vermeer heeft regelmatig complexe binnenstedelijke herstructurering binnen publieke- en privaatrechtelijke sectoren met succes mogen afronden.
De 375 medewerkers realiseren een omzet van ruim 150 miljoen euro waarmee wij tot de grootste ontwikkelende bouwers van deze regio behoren.

Verantwoord ondernemen
Dura Vermeer Bouw Hengelo staat met haar innovatieve en open instelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is het PCS-woningbouwconcept geïntroduceerd waarbinnen diverse energieconcepten kunnen worden toegepast. Daarnaast zijn innovaties binnen Dura Vermeer op het gebied van ondermeer IFD bouwen, bouwen op water, ondergronds afval transport, WKO en betonkernactivering al vele malen succesvol toegepast.Over Syntrus Achmea Vastgoed
Achmea Vastgoed en PVF Achmea Hypotheken hebben sinds mei 2008 een nieuwe naam:
Syntrus Achmea Vastgoed. Samen met Syntrus Achmea Vermogensbeheer en Syntrus Achmea Pensioenbeheer vormt zij Syntrus Achmea, het grootste pensioenfondsenbedrijf in Nederland met ruim 5 miljoen pensioendeelnemers.
Syntrus Achmea Vastgoed belegt voor institutionele beleggers in alle sectoren in Nederland en via
fund-of-funds in Europa, Noord-Amerika en Azië. Als enige vastgoedbelegger in Nederland belegt Syntrus Achmea Vastgoed daarnaast in vastgoedfinancieringen. Met een omvangrijke grondportefeuille en uitgebreide expertise op het gebied van vastgoedontwikkeling, wordt gebouwd aan de toekomst van de opdrachtgevers, de huurders en het eigen vastgoedbedrijf.


Proosten op de samenwerking

Nieuwsbericht | Fotopagina | Diavoorstelling

Terug naar vorige pagina