Actueel uit Stad & Ambt


Bouwrijp maken plan De Velden in volle gang

ALMELO - Het Indië terrein in Almelo wordt momenteel door Ter Steege Vastgoed herontwikkeld tot een eigentijds woon- en werkgebied. Aan de zijde van de Kolthofsingel bevindt zich plandeel De Velden. Op 6,5 hectare is ruimte voor lichte bedrijvigheid, kantoren, maatschappelijke dienstverlening en woon-/ werkeenheden. Momenteel is het bouwrijp maken in volle gang. Het betreffen werkzaamheden als aanleg van (bouw)wegen, riolering, grondverzet, opschonen terrein etc. Aannemer NTP Infra uit Enschede is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze werkzaamheden. De gunstige weeromstandigheden zorgen voor een snelle uitvoering. Nog voor de zomervakantie in het gehele terrein bouwrijp. Aansluitende wordt gestart met de uiteindelijke aanleg van twee parken midden in dit bedrijventerrein. Deze ‘ruigtetuin´ en ‘stenentuin´ bevinden zich nabij de bestaande bomen en worden aangelegd met bestaande materialen (zoals gebakken klinkers en betonelementen) uit het Indië terrein.
Nieuwsbericht | Fotopagina | Diavoorstelling

Terug naar vorige pagina