Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
24-06-2008  

Corrie Steenbergen nieuwe raadsgriffier Gemeente Almelo

 

Corrie Steenbergen (47) uit Arnhem wordt in gemeenteraads-vergadering van 24 juni benoemd tot raadsgriffier van de Gemeente Almelo. Ze start per1 september in haar functie. Zij volgt Joop van der Heijden op, die sinds februari 2008 de functie van interim raadsgriffier vervulde. Steenbergen ziet het als een kans en uitdaging om als griffier een bijdrage te leveren aan het organiseren van het politieke debat, op die manier dat ook inwoners op een eigenzinnige wijze geboeid raken. Steenbergen werkt op dit moment bij de Rekenkamercommissie bij de Gemeente Arnhem als secretaris a.i en senioronderzoeker. Ze doet daarbij ondermeer onderzoek naar rechtmatig-, doelmatig- en doeltreffendheid ter versterking van de rollen van de raad. In 2004 rondde
Steenbergen haar studie bedrijfseconomie aan de universiteit af met de scriptie ‘Een machtiger raad, programmeert?’. Daarin gaat ze in op de drie rollen van de raad na de dualisering en stelt als centrale vraag of de raad als kadersteller met de programmabegroting transparant, op hoofdlijnen, kan sturen en programmeren.

Archief
Terug naar vorige pagina