Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
26-02-2010  

Woningstichtingen tegen Fortezza

 

ALMELO - Directeur Peter van der Hout van woningstichting Beter Wonen heeft niets met het bouwplan Fortezza. Het is volgens hem veel te grootschalig en hoort in Rotterdam thuis. Fortezza telt 167 appartementen die variëren tussen de twee en zes euroton. Volgens van der Hout zijn vooral in het duurdere segment nauwelijks nog kopers te vinden. Directeur J. Kamst van woningstichting St. Joseph onderschrijft de visie van Van der Hout. Beide directeuren zien meer in het alternatief uit het plan Voskamp om op de plek een vier- à vijftal los van elkaar staande appartementgebouwen neer te zetten, minder hoog en voor nog wel gangbare koop- cq huurprijzen. Tijdens de presentatie van het plan Voskamp zei directeur Kamst dat hij in een dergelijk project wel wil participeren.
Ex- minister van der Laan (PvdA) stelde begin december nog 1,1 miljoen euro in het vooruitzicht als bouwstimulering. De daardoor lagere prijs per appartement heeft voor zover bekend nog niet tot extra belangstelling geleid. Ook lopen er nog juridische procedures tegen het bouwplan en de onttrekking van de huidige verdiepte parkeerplaatsen aan de Haven NZ. 

Archief
Terug naar vorige pagina