Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
24-02-2010  

Heracles stapje dichter bij nieuw stadion

 

Daarnaast heeft het college besloten:
• Stichting stadion te faciliteren bij een onderzoek naar eventueel beschikbare subsidies;
• Dat Stichting Stadion de commerciële ruimten van het stadion gefaseerd dient te realiseren. Er worden afspraken gemaakt over het uitgiftetempo. Dit moet in overeenstemming zijn met de marsroute;
• Het overleg te starten met Beter Wonen over de grond ten noorden van de Weezebeek;
• Dat de garantstelling op het huidige stadion vervalt, zodra het nieuwe stadion in gebruik wordt genomen;
• De raad over het principebesluit op de hoogte te brengen en in de gelegenheid te stellen zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

Flexlocatie
Het college stelt de gemeenteraad voor vooralsnog de Flexlocatie niet verder uit te werken en spreekt de voorkeur uit voor het ontwikkelen van een sportboulevard rond de Weezebeek. Dit betekent dat Oranje Nassau op het sportpark Ossenkoppelerhoek gevestigd zou kunnen blijven.
Deze keuze geeft een tekort van € 1 miljoen. Het college komt met een nader voorstel, waarmee voor dit tekort een oplossing wordt gezocht.

Vervolg p 2 

Herziening bestemmingsplannen
De bouw van een nieuw stadion heeft ingrijpende gevolgen voor de ontwikkeling van het gebied rond het stadion.
Daarom wil het college de raad verzoeken een besluit te nemen over een herziening van het bestemmingsplan van het gebied bij het huidige stadion, zodat de vestiging mogelijk gemaakt wordt van kantoren, diensten en PDV, die aansluit bij de Woonboulevard.

Het college wil de raad zo nodig voorstellen een besluit te nemen om medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan op de locatie van het nieuw te bouwen stadion, zodat de vestiging van kantoren en diensten mogelijk gemaakt wordt en detailhandel uitgesloten wordt.

In beginsel is gemeente Almelo bereid met een projectbesluit medewerking te verlenen aan de bouw van een kantoorgebouw door Asito, gelegen aan de Henriëtte Roland Holstlaan.

Stichting Stadion bood november 2009 aan college van B&W een bidboek en een brief aan. Hierin verzocht de Stichting uitspraken te doen over eventueel te verlenen medewerking aan de bouw van een nieuw stadion. Met het principebesluit onderschrijft het college de maatschappelijke verantwoordelijkheid, die Heracles Almelo op zich heeft genomen en wil uitbreiden.

Archief
Terug naar vorige pagina