Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
23-02-2010  

Projectgroep Gaarden gaat speelveld opknappen

 

Het geduld van de bewoners die in de Projectgroep Groen en Grijs zitten is beloond. Afgelopen najaar hebben zij in het kader van de wijkaanpak een plan bedacht om de grote speelveld in de Gaarden op te knappen. Daarbij hebben zij natuurlijk ook de kinderen en de ouders in de buurt betrokken. Doormiddel van een groot buurtfeest op zaterdag 10 oktober 2009 is oud en jong in de buurt gemobiliseerd. In een grote tent hebben zij kennis kunnen nemen van de plannen en natuurlijk ook hun mening daarover gegeven.
Om de plannen te realiseren heeft de projectgroep subsidies aangevraagd en gekregen bij de Stichting Roggekamp/Peitz en het Oranjefonds. Van de Stichting Roggekamp/ Peitz kregen zij een bijdrage van 3000 euro, die zal worden besteed aan een social
sofa; een aantrekkelijke bank, die de ontmoetingsfunctie van het speelveld zal versterken.
Van het Oranjefonds ontving de projectgroep een bijdrage van 6500 euro voor het hele project. Ook is er een wijkwaardebon aangevraagd en gehonoreerd met een bijdrage van 7000 euro. Om deze subsidies aan te vragen is gebruik gemaakt van het adres van het Wijkplatform Almelo Centrum die als supervisor dit project natuurlijk van harte ondersteunt.
“Ik heb respect en grote waardering voor deze actieve bewoners, zo zie je maar weer de aanhouder wint”, aldus Harry Lucassen de voorzitter van het Wijkplatform Almelo Centrum.

Op 22 februari was de projectgroep in feestelijke stemming bijeen om dit goede nieuws te vieren. Ook waren aanwezig Michiel Achterhoek woonadviseur en Grego Weersink wijkadviseur van Beter Wonen om te overleggen hoe de Woningstichting zou kunnen
participeren aan het opknappen van het speelveld. Dat overleg verliep in een uitstekende sfeer en binnenkort krijgt de projectgroep te horen welke mogelijkheden Beter Wonen heeft om steun te geven aan het plan. Daarnaast zal ook de gemeente uit het stadsdeelbudget een bijdrage leveren. Het totale plan is geraamd op 31.000 euro.

Beter Wonen wil ook, na realisering van het project, graag van de kennis van de groep in de wijk gebruik maken. Dit betekent dat Beter Wonen met de groep, bijvoorbeeld in de vorm van een buurtcommissie, in gesprek wil om meer feeling met de wijk te krijgen. Op deze wijze kunnen bewoners en Woningstichting gezamenlijk inspelen op zaken die leven in de wijk. De avond werd afgesloten met gezellig drankje aan de bar van het wijkgebouw de Kolk. 

Archief
Terug naar vorige pagina