Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
22-02-2010  

Eén aanspreekpunt op Werkplein Noord Twente


UWV WERKbedrijf en gemeenten ondertekenen dienstverleningsconcept
Foto: Rikkert Harink Fotografie.
 

Het blijft voor werkzoekende klanten voorlopig wel mogelijk om bij het eigen stadhuis informatie op te halen. Vijf klantprincipes zijn leidend voor het Werkplein Noord Twente: bereikbaarheid & toegankelijkheid, tijdigheid, persoonlijke aandacht, houvast en een evenwichtige behandeling.

Kortere doorlooptijden
Klanten hoeven niet langer te ‘shoppen’ langs diverse organisaties, telkens opnieuw zijn/haar verhaal te doen of iedere keer zijn/haar gegevens opnieuw aan te leveren. Klanten krijgen één vaste contactpersoon voor hun trajecten richting werk. Dankzij de nauwe samenwerking tussen de organisaties, worden doorlooptijden korter. En dat betekent sneller een baan. En zo nodig: sneller een uitkering, want de beslissing of iemand die krijgt wordt nu sneller genomen. Een eventuele uitkering wordt vanuit de diverse backoffices geregeld.

Maatwerk voor werkzoekenden
“Iedere werkzoekende is uniek. Daarom zijn hun wensen en situatie het uitgangspunt van onze dienstverlening”, zegt de woordvoerder van het Werkplein Noord Twente, “zo kunnen we sneller en effectiever mensen ondersteunen in hun zoektocht naar werk.” In de praktijk betekent dit dat de volledige leefsituatie van een werkzoekende klant in beeld wordt gebracht, zodat eventueel belemmerende factoren inzichtelijk worden gemaakt.

Jongerenpunt
Speciaal voor Jongeren is het Jongerenpunt opgericht. Jongeren die geen baan of startkwalificatie hebben, worden zo snel mogelijk teruggeleid worden naar school en/of werk. Zij werken sinds enkele maanden volgens het principe met één contactpersoon, één keer gegevens aanleveren en dienstverlening op maat. Dat deze aanpak werkt, blijkt uit de cijfers van een eerste tussentijdse evaluatie. Het totale uitstroompercentage in relatie tot het instroompercentage ligt hoog. 80% stroomt uit naar een opleiding of werk. Ook is er een 'rugzakje' met 2500 euro beschikbaar voor de werkgever die een jongere een baan biedt. Vraag naar de voorwaarden.

Extra dienstverlening voor werkgevers in de regio
Bedrijven kunnen bij het Werkplein Noord Twente terecht voor onafhankelijke informatie en voorlichting over wet- en regelgeving, vacaturestelling en preventieve acties bij dreigende verminderde economische activiteit. Ook zij krijgen één aanspreekpunt.

Archief
Terug naar vorige pagina