Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
21-02-2010  

Tibertius wordt De Brugstee

 

De verhuizing naar het nieuwe pand staat gepland voor 31 maart. Maar door de aanhoudende winter wordt dit waarschijnlijk iets later. Er keren 26 bewoners terug naar de Brugstraat en betrekken daar hun nieuwe appartement. Vanaf de verhuizing verdwijnt de naam Tibertius definitief en hanteren we De Brugstee als nieuwe naam. Zowel het team aan de Brugstraat als het team dat op de Klokkenbelt blijft, heten dan De Brugstee.

Betekenis van De Brugstee
Je bent op je (levens)reis al diverse problemen tegengekomen. Dan kom je graag aan op een plaats waar het goed toeven is. Daar waar je prettig verblijft. Een stee klinkt vertrouwd, veilig en beschermd. En gecombineerd met de straatnaam, klopt De Brugstee helemaal: een beschermde verblijfplaats aan de Brugstraat.

De Brugstee is een woonvoorziening voor mensen met langerdurende psychiatrische stoornissen op meerdere levensgebieden. De bewoners hebben een CIZ indicatie nodig om er te verblijven. De Brugstee beschikt naast permanente bewoning ook over zes plaatsen voor mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. Dit zijn de zogenoemde ‘passantenplaatsen’. Om in aanmerking te komen voor een passantenplek moet er sprake te zijn van een combinatie van maatschappelijke, psychosociale en/of psychiatrische problemen.

Archief
Terug naar vorige pagina