Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
17-02-2010  

Valse start debat horeca op bedrijventerreinen

 

ALMELO – Dinsdagavond tijdens de informatieve gemeenteraadsvergadering begon de discussie over wat wel en niet kan aan horeca-activiteiten op bedrijventerreinen met een valse start.
< Allereerst werd exploitante ter Avest van Kinderspelparadijs Dolle Pret tot twee keer toe het inspreekrecht ontzegd, maar dat kon niet in stand blijven omdat de vorige maand aangenomen nieuwe verordening inspreekrecht nog niet van kracht bleek te zijn. Voor aanvang kon zij dan ook haar zegje doen en zij bepleitte uiteraard een ontheffing omdat al sinds de start van de Kartbaan in de jaren negentig en daarna ook met Dolle Pret er al feestavonden werden gehouden in de toen speciaal gebouwde feestzaal. Zij wees eveneens op het belang van de werkgelegenheid en de dreiging voor haar personeelsbestand van 45 personen die de bestemmingsplanwijziging van 2006 met zich meebrengt. Voor 2006 was de bestemming weiland en alles op het bedrijventerrein Het Noordbroek is destijds met instemming van de gemeente gebouwd.
De raad hoorde het stilzwijgend aan en verzandde daarna in een oeverloze discussie hoe in de toekomst horeca op bedrijventerreinen vorm moet krijgen en het tijdspad tot besluitvorming. De raadsleden Nijhuis (VVD) en Veenstra (Christen Unie) vroegen zich af welke gevolgen deze discussie kan hebben voor de gemeente betreffende de juridische procedures die de gemeente voert met Dolle Pret. Geen enkel raadslid vroeg naar de huidige bevoegdheden van het college om ontheffingen te verlenen en het handhavingsbeleid dat wordt gevoerd voor horeca op bedrijventerreinen en dat is waar het eigenlijk omgaat. Bestuursrechter Jue sprak in deze eerder uit dat de gemeente Almelo rechtens gelijk heeft qua bestemmingsplan 2006 maar dat gelet op het verleden van het pand op Het Noordbroek, het college van B&W niets in de weg staat om een ontheffing te verlenen. Die essentie werd door de raad niet besproken. Ook kwam niet ter sprake of grootschalige horeca gewenst is of niet in de binnenstad met zijn woonomgevingen en toenemende klachten van bewoners. Een onderwerp waar steeds meer rekening mee moet worden gehouden gelet op de plannen voor de binnenstad. De raad hield het bij algemeenheden en eindigde in de afspraak dat een nieuw beleid voor horeca op bedrijventerreinen nog voor het einde van dit jaar moet zijn afgerond.

Archief
Terug naar vorige pagina