Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
16-02-2010  

Horeca op bedrijventerreinen toch mogelijk?

 

ALMELO – In verkiezingstijd wordt alles vloeibaar. Zeker als diverse partijen als BBA en PVA hardop roepen dat bijvoorbeeld ‘Dolle Pret’ gelegaliseerd moet worden en willekeur of jojobeleid bij de vergunningverlening moet worden gestopt. Het gemeentebestuur wil een maatschappelijk debat over grootschalige horeca op bedrijventerreinen. Aanleiding is natuurlijk Kinderspeelparadijs Dolle Pret met daarin partycentrum Aylin waar met regelmaat Hollandse Avonden worden georganiseerd en de vele juridische procedures met de gemeente tot gevolg. De opgelegde dwangsom is inmiddels opgelopen tot het maximum van 50.000 euro.
In het verleden waren in het speciaal horecageschikt gebouwde pand op industrieterrein Het Noordbroek ook feesten en partijen die wel waren toegestaan. De gemeente hield er zelf ook personeelsavonden. De bestuursrechter sprak uit dat de bestemmingsplanwijziging in 2006 weliswaar rechtens is, maar dat de gemeente niets in de weg stond om de al jaren bestaande activiteiten te legaliseren. Het hele industrieterrein Het Noordbroek had voor 2006 nog de bestemming weiland en is feitelijk gerealiseerd in strijd met het toenmalige bestemmingsplan.
Vanavond praat de gemeenteraad om 19.15 uur in een informatieve vergadering over de startnotitie Ontheffingenbeleid Horeca op bedrijventerreinen. Saillant detail is dat onderneemster ter Avest van ‘uitspanning Dolle Pret’ vanavond geen gebruik mag maken van het gebruikelijke inspreekrecht. Of over de weigering ook een procedure wordt gestart is nog niet bekend. Lees ook de reacties op TC Tubantia.
 

Archief
Terug naar vorige pagina