Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
12-02-2010  

Beter Wonen verkoopt deel Kloosterhofflat

 

PERSBERICHT Almelo, 11 februari 2010
Beter Wonen en Gemeente sluiten overeenkomst over verwerving deel Kloosterhofflat voor vernieuwing stadshart

De Gemeente Almelo en Almelose Woningstichting Beter Wonen hebben overeenstemming bereikt over de verwerving van een gedeelte van de Kloosterhofflat met 25 appartementen. Dat deel van de flat is nodig voor de nieuwe stadsontwikkeling aan het Centrumplein, tussen de Wierdensestraat en te realiseren havenkom. Hier komt de nieuwbouw van een Stadhuis met ook nieuwe winkels, horeca, woningen en een aantal andere functies.

Een ander deel van de Kloosterhofflat, de grote vleugel met 63 woningen blijft staan en wordt in deze nieuwbouwplannen opgenomen. Dit complex blijft beschikbaar voor seniorenhuisvesting met huurtoeslag. Er zijn door Gemeente en Beter Wonen ook afspraken gemaakt over een aanpassing van de buitengevel en de balkons van dit flatgedeelte.

De Gemeente en Beter Wonen hebben in de overeenkomst vastgelegd dat ter compensatie van de te slopen woningen er wooneenheden worden teruggebouwd aan de Wierdensestraat waarmee het aantal sociale huurwoningen voor ouderen op deze locatie feitelijk gelijk blijft. Ook hebben de gemeente en de woningstichting de uitgangspunten benoemd voor een sociaal plan waarin onder andere het aanbieden van vervangende woonruimte en verhuis- en herinrichtingskosten zijn vastgelegd. Tussen de gemeente en Beter Wonen zijn ook afspraken gemaakt over afstemming van de architectonische uitwerking van de nieuwbouwplannen en de invulling van de Kloosterhoftuin. Ook laten de twee organisaties nog een onafhankelijk technisch onderzoek plaatsvinden voor de haalbaarheid van de bouwwerkzaamheden.

De bewoners zijn per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis die donderdag 11 februari jl. plaats vond. Tijdens deze avond is door de gemeente en Beter Wonen uitleg gegeven over de consequenties van de afspraken aan de bewoners en is het proces wat gevolgd gaat worden aan hen toegelicht.

De overeenstemming tussen Beter Wonen en Gemeente past binnen de onlangs met de raad afgesproken uitvoeringsstrategie van het masterplan (marsroute) en daarin opgenomen financiële voorzieningen en berekende kosten voor grondexploitaties.

Nieuw Stadhuis
Voor een nieuw Stadhuis met een aantal andere functies zijn twee schetsontwerpen met maquettes gemaakt door de twee bureau’s: Kraaijvanger Urbis en Meyer en Van Schooten. Vandaag,12 februari maakt juryvoorzitter burgemeester Hermans-Vloedbeld bekend op welk architectenbureau de keuze is gevallen. Dat ontwerp zal worden uitgewerkt tot definitief ontwerp en bouwplan. De start bouw van het nieuwe Stadhuis staat gepland voor medio 2012.

Archief
Terug naar vorige pagina