Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
08-02-2010  

Nouveau verlamt investeringen binnenstad


Spring Architecten - Almelo Nouveau
 

Almelo, 3 februari 2010
Voorstel Almelo Nouveau verlamt investeringen binnenstad

Het voorstel van het College van B&W over Almelo Nouveau, dat dinsdag 9 februari a.s. op de agenda van de Gemeenteraad staat, toont aan dat de verantwoordelijke wethouder niet heeft geluisterd naar de oproep van het gezamenlijk optredend georganiseerd bedrijfsleven om dit project niet boven de markt te laten hangen. Met het voorstel om de ingebruikneming van Almelo Nouveau op te schorten tot na 1 januari 2014 geeft hij ontwikkelaar Prosyn bovendien nu al toestemming om het project te starten, terwijl nog steeds niet is aangetoond dat het dan wèl een gewenste ontwikkeling is.

Het voorstel bevat verder een aantal onjuistheden, waar het georganiseerd bedrijfsleven deels al op heeft gewezen in de informatieve raadsvergadering van 19 januari jl. Zo betoogt de wethouder dat het voorstel al enige malen in de raad is geweest, terwijl dat alleen op 19 januari het geval is geweest – alle andere keren is het wegens onvoldoende argumentatie van de agenda afgevoerd. Verder wordt gesteld dat ´uit locatieonderzoek is gebleken dat Almelo Nouveau in de toekomstige wijk Weggeler (v/h Rossmark) de beste locatie is voor het faciliteren van een wijkwinkelcentrum´, terwijl uit dat onderzoek van Bureau Droogh Trommelen en Partners juist het tegendeel blijkt.
Het blijft opvallen dat alleen passages uit het rapport worden geciteerd die passen in de ambitie van de wethouder.
Het georganiseerd bedrijfsleven van Almelo en de Kamer van Koophandel hebben er op 19 januari met kracht en beargumenteerd op gewezen dat het voorstel voor Almelo Nouveau een verlammende werking tot gevolg zal hebben op broodnodige investeringen in de binnenstad. Dit gevolg zal blijven bestaan zolang de Raad akkoord gaat met het merkwaardige voorstel om nu alvast tot de bouw te besluiten, maar de opening uit te stellen tot na 1 januari 2014. Alle bedrijfsorganisaties blijven er dan ook bij de Raad op aandringen dit voorstel van de hand te wijzen.

MKB Almelo,
Mr. W.P. van der Elst
voorzitter,

mede namens:
MKB Nederland
Koninklijke Horeca Nederland
Hoofdbedrijfschap Detailhandel,
Stichting Ondernemers Binnenstad Almelo
Vereniging en Coöperatief Beheer Woonboulevard Almelo
Kamer van Koophandel Oost-Nederland
G.H. Wissink

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina