Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
21-01-2010  

Herman Höften lezing met Agnes Joncherius

 

ALMELO – Ter eerbetoon en gedachtenis aan de in oktober 2007 overleden oud- raadslid Herman Höften stelde de PvdA de zogenoemde Herman Höften lezing in. Höften was een markant raadslid voortkomend uit de SDAP die zijn taak als raadslid zeer serieus nam en zich absoluut onafhankelijk opstelde van het college van B&W en deze altijd zeer kritisch bevroeg en niet zondermeer achter het college aanhobbelde.
Ook behoorde hij tot de ‘knokploeg’ die in de oorlog ’40 – ’45 de dependance van de Nederlandse Bank aan de Wierdensestraat overviel en daarmee de grootste bankroof aller tijden bewerkstelligde. De bezetter kwam de daders al snel op het spoor en vele betrokkenen werden geliquideerd, waaronder zijn broer. Herman Höften dook onder en ontkwam aan een zelfde lot.

Tijdens deze tweede lezing was Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV te gast als spreker. Zij werd natuurlijk kritisch bevraagd over de pensioenleeftijd en waar het FNV nu voor staat. Zij erkende een tactische fout te hebben gemaakt door krampachtig de lijn 65 te hebben vastgehouden zonder naar flexibele oplossingen te hebben gezocht. Ook erkende zij dat de historische band met de PvdA schade heeft opgelopen door de discussie die volgens haar eindigde in ‘kladderatz’. Volgens Joncherius heeft het kabinet nog zeven pijndossiers aangekondigd en zij is daar zeker niet verheugd op. Ook hield zij de PvdA voor dat de ledensamenstelling van het FNV zeker geen traditionele PvdA-achterban meer is maar meer gedifferentieerd en dat zelfs 15% op Wilders zou stemmen.
 

Fotoreportage (8 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina