Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
10-01-2010  

Lintje voor Ir. Wim van den Broek


Burgemeester Hermans speldt de versierselen op. (foto: Jozef Scuric)
 

Vrijwilligersactiviteiten:

1960-1974: bestuurslid van het katholiek voortgezet onderwijs (huidige Fivelcollege) en het basisonderwijs (de Sterre der Zee School) in Delfzijl. Hij heeft kunnen realiseren dat kinderen vanuit de gehele stad naar een katholieke school konden gaan. Deorandus heeft er indertijd voor gezorgd dat leerkrachten met een andere geloofsachtergrond dan die van de desbetreffende school toch een aanstelling konden kregen. Hij heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Delfzijl. Decorandus was ook toen al een groot voorstander van oecumene.
1960-1980: diverse activiteiten voor het Bisdom Groningen. Hij was o.a. de financieel adviseur van de toenmalige bisschop van het bisdom Groningen.
1966-1974: bestuurslid, voorzitter (vanaf 1969) van de Zeil- en Roeivereniging Neptunus te Delfzijl. Hij was zeer nauw betrokken bij de organisatie van de regionaal bekend staande Pinksterfeesten, zeil- en roeiwedstrijden en evenementen voor heel Delfzijl.
1969-1999: bestuurslid van het AKZO bedrijfsfonds. Ook heeft hij zich bijna 25 jaar bestuurlijk ingezet voor het OZF, het ziektekostenfonds van de AKZO. Voorheen had elke afdeling van AKZO een eigen ziektekostenregeling. Toen decorandus in het betuur kwam zijn al die afdelingen samengevoegd in het OZF. Hij had in dit proces een prominente rol.
1980-2010: administrateur (kerkledenadministratie, actie Kerkbalans), diverse bestuurlijke kerkelijke activiteiten bij de parochie St. Jozef. Decorandus heeft in genoemde periode de kerkledenadministratie bijgehouden. Tot voor kort hield hij deze administratie voor heel Almelo bij. Alle mutaties binnen de stad kwamen bij de parochie St. Jozef binnen. Ruim 20 jaar was hij de kartrekker en organisator van de actie Kerkbalans. Decorandus is 11 jaar voorzitter van het kerkbestuur geweest.
1986-heden: oprichter en coördinator van de werkgroep oud papier van de parochie St. Jozef in Almelo, dankzij de heer Van den Broek is deze inzameling van het oude papier zo’n groot succes geworden. Hij maakte de werkroosters, onderhield contacten met leden van de werkgroep, trachtte nieuwe personen bij de werkgroep te krijgen, was de contactpersoon met de gemeente (contacten wethouder, regelen van vergunningen etc.) met Twente Milieu en met de scholen en zorginstellingen over het ophalen van oud papier. Hij maakte ook de afspraken over de financiële kant van de papieropbrengst, het plaatsen en ophalen van de containers. Ondanks zijn hoge leeftijd wil hij ook nu nog steeds de handen uit de mouwen blijven steken bij het aannemen van papier van de klanten. Tot op dit moment wil hij graag nog actief meehelpen bij de inzameling.

Archief
Terug naar vorige pagina