Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
12-06-2008  

Corrie Steenbergen nieuwe raadsgriffier Gemeente Almelo

 

 In 2004 rondde Steenbergen haar studie bedrijfseconomie aan de universiteit af met de scriptie ‘Een machtiger raad, programmeert?´. Daarin gaat ze in op de drie rollen van de raad na de dualisering en stelt als centrale vraag of de raad als kadersteller met de programmabegroting transparant, op hoofdlijnen, kan sturen en programmeren.  

De brede kennis en ervaring van Steenbergen met zowel de ambtelijke organisatie, dagelijks bestuur, als raad sluit volgens de selectiecommissie uitstekend aan op het door de gemeenteraad opgestelde profiel. Gezocht werd een bruggenbouwer, die in Almelo vorm geeft aan de verdere afstemming en samenwerking, met gevoel voor de rollen in het dualisme. Voordat ze bij de Rekenkamercommissie Arnhem in dienst trad, werkte Steenbergen binnen de Gemeente Arnhem. Bij de concernstaf deed ze onderzoek en adviseerde over efficiency en effectiviteit van het door het college van burgemeester en wethouders gevoerde bestuur. Ook was Steenbergen senior projectleider en manager en betrokken bij de invoering van een Financieel Informatie Systeem (FIS), de organisatieontwikkeling en doelmatigheidsonderzoek van de organisatie.

Archief
Terug naar vorige pagina