Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
12-06-2008  

Mediation of geen mediation bij De Schelf?

 

In het vragenuurtje van de voorbereidende raadsvergadering dinsdag j.l. stelde de PvdA-fractie vragen over de gang van zaken rondom wijkcentrum De Schelf. Ondermeer vroeg de fractie of er mediation was toegepast om te trachten het bestuur van De Schelf en het gemeentebestuur op één lijn te krijgen.

Wethouder van Broekhoven antwoordde namens zijn afwezige collega Schouten, dat daar inderdaad sprake van is geweest, maar dat de raad volgende week een brief van het college kan verwachten waarin de raad volledig op de hoogte wordt gesteld. De voormalig juridisch adviseur van het bestuur van De Schelf J. Eshuis, inmiddels zelf voorzitter, stelt op de website van zijn juridisch adviesbureau jeejar.nl dat er helemaal geen sprake was van mediation, maar sprake van 'gestuurde' bemiddeling door een voormalig ambtenaar van de gemeente Almelo, waarbij geen sprake was van onafhankelijke bemiddeling zonder voorkennis. Lees hier het bericht.

Vraag van de PvdA over de problemen bij het Wijkcentrum Schelfhorst, antwoord wethouder van Broekhoven

 

Archief
Terug naar vorige pagina