Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
13-10-2009  

Burgemeester kan drugswoning sluiten


Hennepkwekerij in woning Almelo
 

 ALMELO - Burgemeester Van Lidth de Jeude kan nu ook woningen in Almelo sluiten als er drugs in gevonden zijn. Deze maatregel is vastgelegd in het gewijzigde Damoclesbeleid, waarin het sluiten van lokalen al geregeld was. De nieuwe regel geldt voor zowel softdrugs als harddrugs en is opgesteld op basis van artikel 13b in de Opiumwet. De gemeente Almelo werkt sinds september samen met het Openbaar Ministerie en politie in het Veiligheidshuis. De politie informeert de burgemeester als een overtreding van de Opiumwet geconstateerd wordt. De burgemeester kan besluiten een woning of lokaal te sluiten.

Woning drie tot zes maanden dicht
In het Damoclesbeleid zijn de details van de handhaving vastgelegd. Als bijvoorbeeld vanuit een woning softdrugs worden verhandeld of meer dan de gedoogde hoeveelheid is aangetroffen, wordt eerst een waarschuwing gegeven. Na de tweede overtreding kan de woning drie maanden gesloten worden. Voor eenzelfde overtreding met harddrugs kan de woning zelfs zes maanden gesloten worden.

De Opiumwet richt zich op het voorkomen en beheersen van gezondheidsrisico’s die drugsgebruik met zich meebrengen. Ook de effecten van drugsgebruik op de leefomgeving zijn in deze wet vastgelegd.

Naschrift redactie:
Of woningstichtingen en eigenaren zo blij zijn met deze maatregel kan worden betwijfeld. Zeker woningstichtingen zijn zelf mans genoeg om de woning wettelijk te laten ontruimen en zij doen dat ook met regelmaat. Bij daadwerkelijke uitvoering van het Damoclesbeleid kan de schade voor woningverhuurders onevenredig fors oplopen door een te lang opgelegd algemeen toegangsverbod. Bovendien zijn meestal in de algemene huurvoorwaarden al regels opgenomen voor oneigenlijk gebruik en dat blijkt te werken volgens de voorhanden jurisprudentie. 

Archief
Terug naar vorige pagina