Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
10-06-2008  

Gemeente tekent voor herontwikkeling De Gors

 

AMSTERDAM - Multi Vastgoed en de gemeente Almelo tekenen op woensdag 11 juni 2008 om 14.30 uur op de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van winkelcentrum De Gors in Almelo.Precies een jaar nadat de gemeente Almelo te gast was op de stand van Multi Vastgoed op de Provada voor een vrijblijvend consult voor de stad Almelo, heeft dit geresulteerd in een concreet resultaat. Multi heeft afgelopen jaar naarhet winkelcentrum De Gors in de wijk  Windmolen-broek gekeken en een planvisie ontwikkeld.Multi adviseerde om het winkelcentrum De Gors integraal te verhuizen naar de locatie aan de Soeteman. Eenbeter bereikbare locatie, goede parkeermogelijkheden en de gelegenheid voor het realiseren van een meer open winkelcentrum. Binnen het ontwikkelingsgebied aan de Soeteman krijgt ook de sporthal een centrale plaats en zal een voormalige boerderij worden geïntegreerd.Het bestaande winkelcentrum De Gors omvat circa 2.000m toegevoegd. Er worden 250 parkeerplaatsen gecreëerd en 15 appartementen gerealiseerd. T+T Design, het in-house ontwerpbureau van Multi is verantwoordelijk voor het concept. Belangrijk element in het concept van T+T is het oplopende maaiveld. Door bestaande niveauverschillen met schuine dakconstructies te combineren, ontstaat een geleidelijk tweelaags centrum; winkels met groene loopbare daken. Door deze ingenieuze invulling ontstaat een natuurlijke overloop van de bestaande groene wallen naar het nieuwe winkelcentrum. Hierbinnen wordt de sporthal geïntegreerd en krijgt de authentieke boerderij een centrale functie. De daken zullen tevens voor het publiek toegankelijk worden en fungeren als een park. De planning is om in het eerste kwartaal van 2010 te starten met de bouw. De opening is voorzien in het najaar van 2011.Multi Vastgoed kon zo snel tot planvorming en uitwerking komen door de medewerking van de gemeente Almelo en de  samenwerking met Assen Projekten uit Borne.

Archief
Terug naar vorige pagina