Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
08-10-2009  

RABO-Coöperatiefonds deelt 70.000 euro uit

 

De selectiecommissie, bestaande uit de burgemeesters van de drie betrokken gemeenten en drie leden van de bank, hebben het totale bedrag verdeeld over 35 doelen. De commissie moest een keus maken uit 54 aanvragen.
De diverse verenigingen kregen woensdagavond in het Theaterhotel te horen welk bedrag zij mogen ontvangen. Het gaat om bedragen tussen de duizend en vierduizend euro.

De ontvangers zijn:

Almelo
1. Stichting Onderlinge Hulp Sociaal Werk Almelo (€ 1.250 + meubilair v oor de aanschaf van 3 computers)
2. Stichting Activiteitengroep Rembrandt Almelo (€ 3.300 voor de organisatie van het Rembrandt Fiësta, een evenement in de wijk Ossenkoppelerhoek)
3. Stichting Twentaal (€ 2.900 voor de uitvoering van een musical naar het beroemde boek van de Almeloer Gerard Vloedbeld, “Mans Kapbaarg”)
4. Nationale Vereniging de Zonnebloem afdelingen Almelo (€ 2.500 voor een zangconcours voor basisscholen)
5. Oudercommissie “de Dol-fijn” (€ 1.000 voor de aanschaf van een spelcomputer om de samenwerking te bevorderen tussen kinderen met gedragsproblemen)
6. Rugbyclub “The Big Bulls” (€ 3.000 voor het opknappen van het clubhuis en het vernieuwen van de keuken)
7. Stichting Aktiviteitengroep Beeklustpark (€ 2.750 voor het realiseren van een elektriciteitsaansluiting bij de muziekkoepel in het Beeklustpark)
8. CKV Achilles Almelo (€ 1.750 voor de aanschaf van een clownbasket)
9. Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente (€ 1.000 voor de organisatie van een forumdiscussie voor partijen die een belangrijke rol spelen op het gebied van palliatieve zorg)
10. Stichting Atelierroute Almelo (€ 3.000 voor de uitvoering van een samenwerkingsproject tussen Almelose kunstenaars en een vijftal professionele kunstenaars uit Nederland)
11. Reumapatiëntenvereniging Regio Almelo (€ 1.350 voor de aanschaf van een nieuwe computer en toebehoren)
12. Stichting van Haiks (€ 1.500 voor het opzetten van workshops voor jeugd en daklozen)
13. Stichting Twentse Cultuur Projecten (€ 1.000 voor de organisatie van het 10-jarig jubileumconcert)
14. Stichting Boodschappenmand(€ 1.000 voor het samenstellen van voedselpakketten voor mensen die in financiële nood zitte).
15. KDC De Iemenkorf(€ 2.000 voor de aanschaf van een rolstoelfiets voor meervoudig gehandicapte kinderen)


Vriezenveen
16. Flame Jongerencafé (€ 3.000 voor de aanschaf van een nieuw biljart en een tv)
17. Werkgroep Albanië (€ 750 + stellingen voor de aanschaf van een takel in het magazijn)
18. Stichting Cultureel Centrum Kerkstraat 2 (€ 4.000 voor het opstarten van de organisatie)
19. Dagbehandeling de Plataan (€ 1.500 voor de aanschaf van een LCD-tv en DVD-speler)
20. Protestants Christelijke Ouderen Bond (€ 1.500 voor de aanschaf van een keyboard met liedbundels)
21. Stichting voor Welzijn en Zorgvragen (€ 1.500 voor de viering van de Dag van de Ouderen)
22. Nederlandse Bijenhouders Vereniging afd. Vriezenveen e.o. (€ 2.000 voor het promoten van de imkerij op o.a. scholen)
23. Christelijke Gymnastiekvereniging Kracht en Vriendschap (€ 2.500 vo or de aanschaf van nieuwe matten)
24. Gospelkoor Vision (€ 2.500 voor de aanschaf van een aanhanger met dichte bak voor het vervoeren van de geluidsinstallatie)
25. Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen - Vrouwen van Nu (€ 2.500 v oor de organisatie van een driedaags project in 2010)
26. Stichting Vrienden van de school CBS de Regenboog (€ 2.000 voor de renovatie van het schoolplein)


Wierden
27. Stichting Cultureel Erfgoed Hoge Hexel (€ 2.250 voor de realisatie van een wandelpad “Ommetje Hoge Hexel”)
28. Stichting De Welle(€ 1.850 voor de aanschaf van spelmateriaal voor ’t Kielhoes bij de Klomphof)
29. Sporting Hoge Hexel (€ 2.900 voor de aanschaf van een brug)
30. Stichting Historische Kring Wederen (Stellingen)
31. Vogelvereniging “Vogelvreugd” (€ 1.250 voor de organisatie van een Jeugdontmoetingsdag)
32. Ouderraad Openbare basisschool Widerode (€ 2.000 voor de renovatie van het schoolplein)
33. Korfbalvereniging Blauw Zwart (€ 3.000 voor de aanschaf van een elektronisch scorebord)
34. Stichting Behoud van ’t Oud (€ 1.000 + vitrinekasten voor de aanschaf van een programma om gegevens digitaal vast te leggen)
35. Stichting Agrarische PR Wierden (€ 3.000 voor de restauratie van toneeldoeken en aanschaf van enkele nieuwe doeken)

Archief
Terug naar vorige pagina