Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
07-10-2009  

Opruimen hondenpoep blijft verplicht

 

Overlast van hondenpoep is en blijft één van de grootste ergernissen onder de inwoners van de gemeente Almelo. Daarom stelt het college van b en w een aanscherping voor van het bestaande beleid in de nota hondenbeleid waarover de gemeenteraad later dit jaar besluit.

Veiligheid
De huidige opruimplicht voor de uitlaatgebieden wordt afgeschaft. Deze gebieden zijn over het algemeen groot genoeg zijn om hondenpoep in te laten liggen. Het los lopen van honden is op dit moment alleen toegestaan in uitlaatgebieden. Dat blijft dus zo. Om hondenbezitters tegemoet te komen, komen er wel meer van deze gebieden. Die kunnen echter niet allemaal worden gerealiseerd binnen de bebouwde kom. Ter compensatie komen er daarom ook hondenuitlaatstroken. Dit zijn stroken langs wegen waar de hond aangelijnd moet blijven in verband met de verkeersveiligheid, maar ook voor de veiligheid van de hond zelf. In deze uitlaatstroken hoeft de hondenpoep niet te worden opgeruimd.

Toezicht en handhaving
Op plekken waar geen uitlaatgebied of uitlaatstrook in de buurt is, kunnen op nadrukkelijk verzoek hondenpoepafvalbakken worden geplaatst. Bij alle voorzieningen komen borden met daarop de regels over de aanlijn- en de opruimplicht. Op plaatsen waar het niet is toegestaan met de hond te verschijnen, zoals speelplaatsen en trapveldjes, komen verbodsborden. Het nieuwe beleid wordt gehandhaafd door Stadstoezicht Almelo BV, de milieucontroleurs van de Gemeente en de politie.

Archief
Terug naar vorige pagina