Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
03-06-2008  

PCO Noord Twente trekt bezwaarschrift bij de gemeente in


archieffoto
 

Het bestuur van stichting PCO Noord Twente heeft naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo besloten zijn bezwaarschrift bij de gemeente dat vandaag om 17.00 uur zou dienen in te trekken. Het bestuur van stichting PCO Noord Twente heeft namens basisschool De Mare bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente Almelo dat De Mare geen gebruik meer mag maken van de lokalen in de Rotsduif. Hangende de bezwaarschriftprocedure heeft het bestuur een voorlopige voorziening aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo. De rechter heeft dit verzoek op 2 juni afgewezen. De uitspraak van de rechter geeft aan dat De Mare niet met lokalen in de Rotsduif mag blijven tot alle procedures zijn afgerond. Het bestuur heeft zich beraden op de vervolgstappen. Het besluit van de gemeente kan nog op verschillende manieren worden aangevochten. Desalniettemin is het bestuur overeengekomen op dit punt geen verdere juridische stappen te ondernemen. Dit betekent eveneens dat het bezwaarschrift bij de gemeente dat om 17.00 uur vandaag zou worden behandeld, wordt ingetrokken. Een belangrijke reden hiervoor is dat alle bij deze zaak betrokken scholen nu duidelijkheid hebben gekregen over de huisvesting per 1 augustus 2008. De scholen kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor het nieuwe schooljaar en de ouders en kinderen tijdig informeren over de gang van zaken.

Archief
Terug naar vorige pagina