Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
03-04-2009  

Bijzondere proefvaart Almelo-Coevorden

 

Tijdens de proefvaarten wordt gekeken wat de effecten zijn voor het andere scheepvaartverkeer. Verder wordt bezien of en zo ja, welke aanpassingen nodig zijn aan de infrastructuur (sluizen, bruggen) en het koppelverband zelf. Ook de wachttijden van het wegverkeer bij bruggen en sluizen worden tijdens de monitoring meegenomen.
De provincies Overijssel en Drenthe hebben aan transporteur Nijhof-Wassink BV op zijn verzoek toestemming verleend voor drie proefvaarten, omdat zij het goederenvervoer over water willen stimuleren. De evaluatie van de proefvaarten is naar verwachting in juni gereed. Daarna beslissen beide overheden of er structureel met koppelverbanden gevaren mag worden op de vaarweg Almelo-Coevorden.

Fotoreportage (35 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina