Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
26-02-2009  

Gemeente vertraagt vragen van "De Rechter".

bron:www.jeejar.nl
 

ALMELO - De burgemeester van Almelo de heer M. Knip heeft aangekondigd zich in het laatste zes maanden van zijn ambtstermijn bezig te zullen houden met communcatie. Die portefieulle is sinds zijn ambts aanvaarding al in zijn bezit. Het programma Zembla heeft duidelijk gemaakt hoe daar inhoud aan wordt gegeven door die zelfde burgemeester. De laatste dagen komt de burgemeester in de krant met het verstrekken van medailles aan mensen die het verdienen. Ook dat is een vorm van communicatie.
Nu heeft de onderneemster van Grandcafé "De Rechter" de afgelopen maanden diverse vragen gesteld, maar daar nooit een antwoord op gekregen. Ook de weg naar de bezwarencommissie heeft niet altijd tot een duidelijke antwoorden of besluitvorming geleid. Dus wat rest, de weg naar de bestuursrechter. Indien die zaken gaan spelen zullen op de website van www.jeejar.nl de nodige vermeldingen worden gedaan aan de bewoners van Almelo om daarbij aanwezig te zijn. Waarom de oproep aan de bewoners, omdat de pers zwijgt en de politiek zwijgt. De politiek die wordt geacht kritische vragen te stellen aan het college en de burgemeester. En de pers die wordt geacht als luis in de pels te fungeren om de waarheid boven tafel te krijgen. Wat is realiteit. De raad zwijgt, de pers zwijgt. En wie zwijgt stemt toe.

Archief
Terug naar vorige pagina