Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
24-02-2009  

Gemeenten vaak in de fout toepassing wet Bibob


Burgemeester Wallage
 

Zo ook in de Almelose affaire betreffende de vergunningaanvragen van de exploitante mevrouw Ockci-Erdem van Grand Café De Rechter aan het Waagplein. De gemeente Almelo vroeg het bureau Bibob van het ministerie van Justitie om een nader onderzoek. In dit onderzoek zo is gebleken, heeft de burgemeester veelvuldig contact gehad met de onderzoekers van bureau Bibob en zijn er meerdere rapporten uitgebracht, terwijl één onafhankelijk adviesrapport staat omschreven in de wetgeving. Bovendien behoort het uitgebrachte advies gestoeld te zijn op feiten en daar gaat het vaak mis omdat burgemeesters in de praktijk teveel invloed hebben op het advies. In het Almelose geval werd vooral gefocust op de in loondienst zijnde echtgenoot en werd met name de gijzelingszaak en de kans op herhaling als grondslag gebruikt om de exploitante de vergunningen te onthouden. Feiten die na de aankondiging van vergunningweigering plaatsvonden en voor het uitbrengen van het Bibob-advies. De burgemeester noemt een mogelijk schijnbeheer mede als grondslag van het voornemen tot weigering. Dat zijn nog geen bewijzen, net zoals het motief van een kans op herhaling van een gijzeling een aanname is. Slechts één smet is bewezen t.a.v. de echtgenoot van de exploitante en dat is verboden wapenbezit.

Burgemeester Wallage van de gemeente Groningen weigerde ook een ondernemer de benodigde vergunningen te verlenen en ook in deze zaak waren er geen feiten maar vermoedens zo sprak de rechter uit. Het gevolg laat zich raden. De gemeente Groningen heeft een schadeclaim van één euroton aan de broek en het ministerie van Justitie 170.000 euro. Dat kan in het Almelose geval nog wel eens veel hoger gaan uitpakken meent de juridisch adviseur Eshuis van exploitante mevrouw Ockci-Erdem.

Saillant in deze is, dat de minister van justitie Hirsch Ballin vorige week al het Bibob-advies grotendeels onderuit schoffelde door te antwoorden op kamervragen dat er geen criminele afpersingsverbanden en bindingen met de Koerdische PKK zijn vastgesteld. Allemaal argumenten die door de burgemeester in een persverklaring werden aangedragen om geen vergunningen te willen verlenen.

Lees ook het artikel van juridisch adviseur Eshuis op zijn website.

Archief
Terug naar vorige pagina