Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
18-02-2009  

Kans voor zwerfjongeren met provinciale subsidie

 

De periode na die intensieve hulpverlening is echter doorslaggevend voor de jongere. Dan moet blijken of de hulp leidt tot bestendiging en vooruitgang op gebied van school, opleiding, werk en inkomen. Een geschikte plek om te wonen is daarbij bepalend. Nu de Provincie Overijssel een bijdrage van 100.000 euro heeft toegezegd, kan de Gemeente Almelo verder met het voorbereiden van een plan van aanpak. De Gemeente Almelo overlegt met onder meer de woningstichtingen en Stichting Humanitas Onder Dak Twente over het project Kamers met kansen. Daarbij kunnen ongeveer tien jongeren kamertraining krijgen op een nog te bepalen plek. Het plan moet nog verder worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het project nog dit jaar begint.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat de aanpak van zwerfjongeren niet heeft geleid tot zichtbaar resultaat. Integendeel, het probleem is groter en ingewikkelder geworden. Ook in Almelo neemt het aantal thuisloze jongeren toe. Vandaar het grote belang van de nu te realiseren tien wooneenheden voor intensieve kamerbegeleiding van zwerfjongeren, die mede mogelijk is dankzij de provinciale bijdrage.

Archief
Terug naar vorige pagina