Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
18-02-2009  

Nieuwe beroepszaken inzake "De Rechter".

bron: www.jeejar.nl
 

ALMELO - In het afhandelen van bezwaarschriften die door de onderneemster van Grandcafé "De Rechter" zijn ingediend tegen het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zit weinig vooruitgang. Nu één van deze bezwaarschriften tevens gericht is op de wijze waarop de onderneemster behandeld is door de gemeente en de bezwarencommissie gemeend heeft dit bezwaarschrift zonder behandeling in de openbare zitting te moeten afhandelen kan hieruit geen andere conclusie worden getrokken dan dat de weg naar de rechter nodig zal zijn om ook daarbij de waarheid boven tafel te krijgen. De bezwarencommissie is enkel en alleen afgegaan op hetgeen van de zijde van de gemeente naar voren is gebracht en geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Een gemiste kans van de bezwarencommissie om de onderneemster niet te horen tijdens een openbare hoorzitting.
Ook de aanvragen om vergunning in het kader van de horecawetgeving zijn nog niet door de gemeente afgehandeld. De bezwarencommissie heeft in dat kader uitgesproken, ook zonder daarvoor een openbare zitting te houden, dat de gemeente te termijnen heeft overschreden en het bezwaar in dat geval gegrond moet worden verklaard. Ondanks de adviezen van de bezwarencommissie heeft noch het college noch de burgemeester tot op dit moment een besluiten genomen.
Niets anders kan worden vastgesteld dan dat nieuwe beroepszaken zich aandienen.

Archief
Terug naar vorige pagina