Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
12-02-2009  

Vanavond hoorzitting plan Hofkamp-Paradijs


Reactie G. Voskamp:

Voskamp jr. laat per email weten aan de redactie van AlmeloNieuws.nl dat er geen kapvergunning nodig is voor het 'uitdunnen' van bos. Dat de plek waar de 'paardenbak' is gerealiseerd een open plek was vanwaar in 1940-1945 de Duitse Wehrmacht haar V1's afschoot richting Engeland en dus sindsdien een open plek is geweest. Bovendien zou de gemeente alles hebben gecontroleerd en goed hebben bevonden.

Voskamp jr. noemt het gerucht dat wethouder Kuiper belangstelling heeft voor één der boskavels stemmingmakerij en een vervroegde 1 aprilgrap.

Niets te verbergen dus volgens Voskamp jr. en dus voor ons ook geen reden om het artikel te verwijderen. Laat wethouder Kuiper maar eerst reageren op de vragen die leven onder de bevolking. Wij zullen u die antwoorden niet onthouden!

Bovendien willen we echt graag weten waarom de hoorzitting niet op de gemeentelijke website werd gepubliceerd en wij hopen ook dat wethouder Kuiper zelf het gerucht over de voorbestemde bouwkavel ontkracht!

Reactie W. Bijen

Geachte redactie,

Wat een treurigheid.
“een hardnekkig gerucht”. Inderdaad, elke vorm van journalistieke waardigheid is verdwenen bij Almelo Nieuws.

De Wethouder moet een publiekelijk standpunt innemen t.o.v. een gerucht!!! Hou op met die onzin.

Je beroept je op feiten of je komt er niet mee. Ik vind het ongehoord dat jullie telkens maar weer een beeld scheppen van dit college dat zij slechts uit zijn op eigen gewin.

Treurig treurig treurig..

Goed dat jullie niet met abonnementen werken nu hoef ik, gelukkig, niets op te zeggen.

Willy Bijen.

 

ALMELO - Vreemd, nergens op de gemeentelijke website is te lezen dat er vanavond om 19.00 uur in het gemeentehuis een hoorzitting wordt gehouden over de aanpassingen in het bestemmingsplan Oost Hofkamp-Paradijs. Een aanpassing die al tot de nodige commotie leidde vanuit de Bolkshoek, vanwege de voorgenomen bouwkavels in het landgoed Het Paradijs van de Almelose projectontwikkelaar Jan Voskamp.

Eerder liet Voskamp sr. in TC Tubantia al weten van het bouwplan af te zien, omdat het hem alle commotie niet waard was. Of dat een afleidingsmanouvre was? Het college van B&W, bij monde van wethouder Kuiper, liet onlangs weten niet af te willen zien van de aanpassingen en noemde de voorgenomen bouwkavels in het landgoed zelfs een structuurversterkende maatregel voor de Bolkshoek en omgeving.
Het is maar hoe je dat wilt bezien. In een ver verleden werd de bouw van een villa in het Paradijs pas mogelijk nadat eerst de 'Villa Heyt' werd gesloopt. Nu zou het dus wel kunnen en dat noemt het college natuurlijk een voortschrijdend inzicht.
Ook de bestemmingsplanwijziging langs het Seeland zet de deur open voor verdere woningbouw en dat kan gevolgen hebben voor de stankcirkel van de aanpalende melkveebedrijven aan de overzijde van de Loolee met mogelijk grote gevolgen voor de exploitatie van die bedrijven in de groene long die het grafelijke gebied nu eenmaal is. Één der grondeigenaren aan het Seeland heeft daartoe al een gesprek gevoerd met wethouder Kuiper.

Gerucht
In de stad circuleert ook het hardnekkige gerucht dat wethouder Kuiper één der gegadigden is voor een van de twee bouwkavels in het landgoed Het Paradijs. Het zou goed zijn dat de wethouder ook daar een publiekelijk standpunt in neemt.

Kaalslag
Bovendien heeft er rond de villa van Voskamp jr. (voorheen villa Bendien) aan de Bolkshoekweg in de afgelopen tijd nogal wat kaalslag plaatsgevonden. Zo werd eerder al een paardrijbak gerealiseerd, maar enkele weken geleden werd op een zaterdag met groot materieel weer een deel van het bos gerooid. Een kapvergunning of aanvraag daartoe hebben wij van AlmeloNieuws.nl niet kunnen ontdekken in de gemeentelijke advertenties. Het zou goed zijn, dat daar vanavond ook enige duidelijkheid over komt.

Fotoreportage (10 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina