Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
23-01-2009  

Scheiden regenwater en afvalwater Turfkade


Schoon regenwater niet langer in het riool
 

ALMELO - voert een actief milieubeleid en wil schoon regenwater en vervuild afvalwater van elkaar scheiden. Bij nieuwbouwprojecten is dat al voorwaarde, maar ook in de bestaande stad wil Almelo een flinke slag maken. In 2008 werden daarom ondernemers op het bedrijventerrein Turfkade gevraagd naar hun bereidheid om hieraan mee te werken. Ondernemers reageerden positief en dat is mede reden voor het college om 25.000 euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een concrete aanpak voor afkoppeling van regenwater op de Turfkade.650 hectare) hebben afgekoppeld. Schoon regenwater belandt in die gebieden dan niet langer in het riool. Als ook de plannen voor Turfkade slagen, kan daar nog een 17 hectare verhard oppervlak aan worden toegevoegd.

Op het industrieterrein Turfkade ligt een gemengd rioolstelsel. Midden door het terrein loopt de watergang Hollander Graven. Een mogelijke oplossing is schoon regenwater via een apart stelsel te laten uitkomen op deze watergang. Ook liggen er kansen om de hemelwaterafvoer vanaf de daken van bedrijven rechtstreeks af te gaan voeren in het Overijssels Kanaal.

Waterschap en overstort
Het Waterschap Regge en Dinkel heeft voor 2009 ruim € 270.000 subsidie beschikbaar gesteld voor de Gemeente Almelo om schoon water af te koppelen van het riool. Afkoppeling scheelt flink in de zuiveringskosten. En minder regenwater betekent ook een minder zware belasting van het riool, zeker in situaties van extreme regenval. Nu is bij overbelasting sprake van wateroverstort van rioolwater in kanalen, watergangen en sloten.

Archief
Terug naar vorige pagina