Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
07-01-2009  

Stadsfonds keert 12.000 euro uit

 

Persbericht

Het bestuur van de Stichting Stadsfonds Almelo heeft in de laatste vergadering van 2008 besloten onderstaande aanvragen voor het verlenen van subsidie te honoreren:

- De Musical en Operette Vereniging Servus ontvangt voor uitvoering van de Opera De Mikado in 2009 een bedrag van € 1500,-
- Oratorium Vereniging Toonkunst ontvangt alsnog een bedrag van € 1000,- voor het gedurfde en muzikale spektakel van de Scratch Messiah, welke is gehouden in november 2008. Voor de uitvoering van de Matheus Passion in 2009 ontvangt Toonkunst een bedrag van € 1500,-
- De Stichting Aktiviteitengroep Beeklustpark Almelo ontvangt voor haar aktiviteiten in 2009 een bedrag van € 1500,-
- Het Gospelkoor Onderweg ontvangt € 500,- in een aantoonbaar tekort.
- De subsidieaanvraag van het Almelose Shantykoor De Oostvaarders, voor de organisatie van een Shantykorenfestival 2009, wordt gehonoreerd met een bedrag van € 1000,-.
- De Stichting Twentse Cultuurprojecten (Concert at the Bieb) ontvangt voor het programma 2009 een bedrag van € 1000,-.
- De Stichting Nederlands Festival voor Vocale Ensembles ontvangt voor het festival 2009 een bedrag van € 4000,-

De Stichting Stadsfonds Almelo beschikt sedert december 2008 over een eigen website http://stadsfondsalmelo.nl  Via deze site kunnen digitaal aanvragen worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting. Naast het aanvraagformulier kan men kennisnemen van de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie, de doelstelling van de Stichting, bestuurssamenstelling alsmede van de deelnemers
(donateurs) van de Stichting Stadsfonds Almelo. De volgende vergadering staat gepland voor 3 maart 2009.

Archief
Terug naar vorige pagina