Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
26-12-2008  

Poogde burgemeester BIBOB te beïnvloeden?


Beste redactie.
Op 28 December komt Zembla met de hoogetepunten van 2008.
En natuurlijk komt ons mooie Almelo hierin voor.
Wat gebeurt nu verder met de kern uit dit programma?
Waar zijn de vragen van onze vertegenwoordigers?
Hoe kan het dat het kinderpretpark wordt tegengewerkt, terwijl Almelo cafe's heeft gesloten in het centrum wegens overlast.
Hoe kan het dat de 4 vensters nog steeds het terras mag gebruiken?
Hoe kan het dat het BIBOB onderzoek (geheim) 2 verschillinde versies heeft als je Knip en nu Eshuis reactie leest. Hoe kan het dat Knip 3x heeft gebeld met BIBOB,dit is toch een onafhankelijk onderzoek?
Hoe kan het dat voor de Waarbeek (Waagplein 1 red.) de gehele straat verbouwd wordt en Cafe de Rechter geen terras mocht.
Hoe kan het dat KNIP onderzoek aangeeft naar een medewerkster van Cafe de Rechter en daar niets over gezegd wordt in BIBOB onderzoek ,dit is toch iemand beschadigen?
Vriendjes politiek meten met verschillende maten!!
Volgens mij was dit de kern van de uitzending, dus kijken op 28 december.

Groeten Fred Hospers een Almeloër.
 

ALMELO - Er is al veel geschreven over de vergunningenstrijd van Grand Café De Rechter met de gemeente Almelo. Het VARA/NPS Tv-programma ZEMBLA toonde en onthutsend beeld van de bestuurlijke merites met een lawine van perspublicaties in den lande tot gevolg. Al dit na het ontsporen van de echtgenoot van exploitante Okci-Erdem van het restaurant, met de gijzeling van de toevallig aanwezige wethouder Kuiper en vier ambtenaren in het stadhuis tot gevolg.

De rust leek enigszins weergekeerd nadat de gemeente haar zienswijze om geen vergunning te verlenen publiceerde en daarbij 'ongezouten' meldde dat het BIBOB-advies sprak over de zwaarste conclusie die mogelijk kan zijn bij een BIBOB-advies. Ook noemde burgemeester Knip de kans op herhaling groot.
Na inzage in het geheime BIBOB-advies komt juridisch adviseur J. Eshuis echter met een geheel andere conclusie dan het Almelose college. Volgens Eshuis blijkt niets te kloppen van de collegemotivering om geen vergunning te verlenen. Bovendien werd volgens Eshuis wel degelijk de vergunningaanvraag getraineerd. Als de wettelijke termijnen zouden zijn aangehouden, zou het besluit tot al dan niet verlenen van vergunningen al lang voor de gijzelingsdatum van 16 juni 2008 genomen moeten zijn. Ook heeft volgens Eshuis de gemeente achter de rug van zijn cliënte om contact gezocht met de verhuurder van het voormalige V&D-pand. De gemeente heeft daarbij aangedrongen om de huurtermijn van 10 naar 5 jaar terug te brengen omdat anders geen medewerking voor vergunningen zou worden verleend. Bovendien heeft de gemeente overleg gevoerd met het bouwconsortium dat de vernieuwing van de Almelose binnenstad moet uitvoeren. De voorkeur van het bouwconsortium zou daarbij uitgegaan zijn voor leegstand van het pand waarin De Rechter is gevestigd. 

Volgens juridisch adviseur Eshuis zijn de feiten die in het BIBOB-advies worden genoemd, wettelijk niet voldoende om de benodigde vergunningen te weigeren. Verder is Eshuis van mening dat de wet BIBOB door de gemeente wordt misbruikt omdat de gijzeling op zich niets met de vergunningenstrijd te maken heeft. Juridisch en fiscaal gezien is mevrouw Okci-Erdem namelijk de onderneemster en haar echtgenoot werknemer. Fiscaal zou dat al in 2007 met de belastingdienst zijn afgehandeld. Eshuis noemt ook de motivering van deels onduidelijke financiering onzin, omdat via een advocatenkantoor in Leiden de op papier geleende geldsom van 150.000 euro wordt gevorderd van zijn cliënte.

Ook de door de gemeente genoemde medewerkster waar een 'luchtje' aan zou zitten - in het door de gemeente opgestelde en gepubliceerde 'Feitenrelaas' - komt volgens Eshuis niet in het BIBOB-advies voor. Eshuis noemt dit een ongehoorde publieke beschadiging van een werkneemster. Nog kwalijker vindt juridisch adviseur Eshuis het, dat hem gebleken is dat burgemeester Knip tot vier keer toe contact heeft gehad met bureau BIBOB van het Ministerie van Justitie, nadat in september een eerste versie van het advies aan de gemeente werd gezonden. Volgens Eshuis beweert bureau BIBOB dat door deze contacten het eindrapport van 24 oktober jl. niet is beïnvloed. In dat licht bezien, meent juridisch adviseur Eshuis de term 'Belgische toestanden' te kunnen bezigen.

Het bezwaar tegen de voorgenomen weigering van de benodigde vergunningen is inmiddels bij de gemeente bezorgd. Bij het negeren van het bezwaar zal volgens Eshuis de gang naar de bestuursrechter ongetwijfeld worden gemaakt. Dat is mede van essentieel belang gelet op het faillissement dat inmiddels is uitgesproken over zijn cliënte en een mogelijke schadeclaim richting de gemeente Almelo. Mocht in de rechtsgang tevens bewaarheid worden, dat burgemeester Knip 'onwettig' contact heeft gehad met bureau BIBOB, kan het niet anders, dan dat ook de Almelose gemeenteraad zich moet gaan uitspreken over de positie van de burgemeester, meent juridisch adviseur Eshuis.

Lees het verweerschrift van juridisch adviseur J.E. Eshuis en lees wat TC Tubantia schrijft.

Archief
Terug naar vorige pagina