Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
31-05-2019  

Aalderinkssingel gevaarlijkste weg van Nederland


Thorbeckelaan/Aalderinkssingel/Apollolaan, meest dodelijke rotonde van Nederland in de laatste vijf jaar

DE TOP 5 IN OVERIJSSEL
1. Aalderinkssingel - Almelo
2. Ootmarsumsestraat - Almelo
3. Zuiderstraat/Bornerbroeksestraat/Bornsestraat - Almelo
4. N377 Dalfsen-Hardenberg
5. Nieuwstraat* - Almelo

* Inmiddels is de Nieuwstraat geheel gereconstrueerd

DE TOP 10 TRAJECTEN VAN NEDERLAND
1. Aalderinkssingel/Kolthofsingel - Almelo
2. Planetenweg - Velsen
3. Heemstedestraat/Plesmanlaan - Amsterdam
4. Juliana van Stolberglaan/Willem de Zwijgerlaan - Alkmaar
5. N387 - Midden-Groningen
6. N34 - Borger-Odoorn
7. Deventerweg - Zutphen
8. Generaal Spoorlaan - Rijswijk
9. Rijksstraatweg - Haarlem
10. Korreweg/Ulgersmaweg - Groningen
 

ALMELO – Amper een km lang meet de Aalderinkssingel in Almelo, maar hij staat wel te boek als de meest gevaarlijke weg van Nederland. Volgens onderzoeksbureau VIA heeft de vriendelijk ogende niet al te drukke Aalderinkssingel dat te danken aan twee dodelijke ongevallen in de periode 2015-2018, zo meldde het Radio en TV-programma Een Vandaag via woordvoerder en directeur Erik Donkers van VIA dat het onderzoek in opdracht van STAR, een samenwerkingsverband van de politie en verzekeraars uitvoerde over ruim 43.000 lokale, provinciale en rijkswegen.

Negatieve 'score' slaat in als een bom
De ‘score’ sloeg in als een bom in het Almelose gemeentehuis waar verantwoordelijk wethouder Arjen Maathuis  (VVD) aangaf enorm geschrokken te zijn. De wethouder wees er op dat zo’n 10  jaar geleden de verkeersregelinstallatie juist plaats gemaakt had voor een rotonde met gescheiden fietspaden en voetgangersoversteken om de doorgaande weg tussen Aalderinkshoek en Kerkelanden volgens de toen geldige voorschriften veiliger te maken. ‘Ik wil  laten onderzoeken waardoor de ongelukken veroorzaakt worden. Dat kan de inrichting zijn, maar het kan ook gedrag van mensen zijn’, aldus Maathuis in zijn reactie bij Een Vandaag.

Onderzoeker VIA meldde 11 ongevallen alleen bij de rotonde Thorbeckelaan/Aalderinkssingel/Apollolaan maar ook de kruising Aalderinkssingel met de César  Franckstraat wordt door velen als gevaarlijk beschouwd. Hier is de filevorming voor de spoorovergang vaak aanleiding om te gehaast over te steken. Ook hier ging al eens een auto over de kop.

De eerstvolgende meting kan weer geheel anders zijn, maar de reacties van omwonenden geven volgens de onderzoekers toch aan dat vooral de rotonde gevaarlijk is omdat automobilisten maar al te vaak de fietser geen voorrang verlenen. Ouders van schoolgaande kinderen, brengen dan ook meestal hun kinderen weg naar de naastliggende basisschool De Zegge en halen ze ook weer op. ‘Iedere twee drie weken gebeurt hier wel iets’, zo een reactie van een wijkbewoner. Fietsers en bromfietsers zijn meestal de slachtoffers bij de rotonde.
De Aalderinkssingel wordt door de onderzoekers niet eens zo’n drukke weg genoemd, maar naast de 2 dodelijke slachtoffers die in de gemeten tijdsperiode te betreuren vielen, noteerde men ook nog eens 6 ongevallen waarbij mensen gewond raakten en telde de politie ook nog eens 13 ongevallen met alleen blikschade.

De 5 gevaarlijkste wegen per provincie

Extra signalering

De gemeente Almelo maakte voor de huidige bestuursperiode extra geld vrij om gevaarlijke wegsituaties veiliger te maken. Zo werden onlangs bij een paar zebrapaden aan de Berlagelaan ter hoogte van het winkelcentrum Van Gogh extra knipperlichten in de weg aangebracht om automobilisten extra te attenderen op de oversteekplaatsen. De aanleiding was hier een dodelijk ongeval dat veel ophef veroorzaakte omdat een jonge automobilist veel te hard reed en daarbij een jeugdige overstekende fietser over het hoofd gezien had.
De roep om dit soort knipperlichtjes in het wegdek is groot. Zo ook in de Schelfhorst rondom het gelijknamige winkelcentrum. Vooral de oversteek in de Stins wordt in deze geduid als gevaarlijk vanwege het aantal ongevallen. Fietsers, voetgangers en rolstoelers uit de aanliggende zorgwoningen aan De Burcht maken veel gebruik van deze oversteek .

Extra geld is nodig

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kaartte eerder al aan dat gemeenten te weinig geld hebben om onveilige situaties adequaat aan te kunnen pakken. Het gemeentefonds, de toekenning van middelen van rijkswege aan gemeenten, is daarvoor te krap. Provincies zouden daarom meer geld beschikbaar moeten stellen uit het provinciale wegenfonds dat gefinancierd wordt door de opcenten in de wegenbelasting. Dit temeer daar het aantal doden in het verkeer de laatste jaren weer stijgt en dan vooral op provinciale wegen en wegen binnen de bebouwde kom.

Flitspaal in Almelo eveneens een 'topper'
Almelo heeft tevens de eer een van de meest renderende flitspalen van Overijssel binnen haar gemeentegrens te hebben. De flitspaal in de Wierdensestraat staat als derde 'topper' te boek in Overijssel, maar de vele eurotonnen die deze 'paal' jaarlijks oplevert, verdwijnen in de 'zakken' van het Ministerie van Justitie.

Top 3 flitspalen Overijssel eerste 4 maanden 2019
1. paal 3613 Kampen FIP ON-IJL N50 Oost - 6.562
2. paal 3617 Almelo FIP ON-TW Wierdensestraat Oost - 5.091
3. paal 3093 Zwolle FIP ON-IJL ZwartewaterAllee - 4.672

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina