Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
22-05-2019  

Einde sociale werkvoorziening Soweco in zicht


Het jaar begon nog feestelijk voor Soweco-directeur Drs. Reinier van Broekhoven maar het voornemen van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Soweco is bitter ontvangen.
De Ondernemingsraad, directie en Raad van Commissarissen van Soweco is enorm teleurgesteld en heeft aangekondigd zich tot het uiterste te verzetten. Zelf is men van mening dat Soweco het best presterende sociale werkbedrijf van Nederland is.
Bestuursvoorzitter Arjen Maathuis (VVD), tevens wethouder in Almelo, kan de borst dus nat maken!
 

ALMELO – De colleges van B&W van de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden willen de gemeenschappelijke regeling inzake sociale werkvoorziening ontbinden. Daarmee lijkt het doek te vallen voor het 50-jarig werkvoorzieningsschap Soweco dat al die jaren mensen met een afstand tot werk een alternatieve werkplek bood.
Het voornemen is mede een gevolg van gewijzigd regeringsbeleid dat feitelijk inhield dat geen nieuwe mensen met een beperking kunnen instromen maar emplooi moeten gaan vinden in het reguliere bedrijfsleven.

Soweco tradt de laatste jaren al meer op als arbeidsbemiddelaar en zette al een groot deel van de werknemers uit bij bedrijven in de regio, maar de colleges van de deelnemende gemeenten willen nu deze vorm van arbeidsbemiddeling meer op lokale leest schoeien. Dat kan tot verschillen van beleid leiden tussen de gemeenten die samen 50 jaar optrokken. De gemeente Rijssen-Holten dreigde jaren geleden al uit de gemeenschappelijke regeling te stappen maar de forse financiële claim die dat met zich meebracht voorkwam toen de uittreding.

Sindsdien werden al afdelingen geprivatiseerd. Naast bemiddeling biedt Soweco nu nog zelf beschut werk voor een klein deel van het totale arbeidspotentieel van ruim 2.100 mensen waarvan de meesten via dochterbedrijf Soflex BV elders zijn uitgehuurd voor werk. Op zich draait Soweco financieel binnen de kaders maar daar ziet het bestuur van Soweco, zijnde wethoudervertegenwoordigingen van de deelnemende gemeenten, een kentering. Wel acht het bestuur nog een deel van Soweco te kunnen privatiseren. Het bestuur heeft het voornemen al met de directie en raad van commissarissen van Soweco besproken. Daar is de reactie op z’n minst teleurstellend en worden nog wel toekomstkansen gezien voor Soweco.
Het bestuurlijke voornemen, zal ongetwijfeld nog breed bediscussieerd worden in de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, maar de ‘mangel’ van het sobere rijksbeleid is wel stevig.

Zie hier de Raadsbrief Soweco van het Almelose college van B&W aan de gemeenteraad en de Jaarstukken 2018.

Archief
Terug naar vorige pagina