Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
17-05-2019  

Huur gemeentelijke huizen 1,6 procent omhoog

 

ALMELO – De gemeente Almelo gaat de nog in bezit hebbende woningen per 1 augustus met 1,6 procent huur verhogen. De verhoging werd conform het sociaal huurakkoord met de woningbouwcorporaties Aws Beter Wonen en St. Joseph vastgesteld. Voor sommige woningen word de huurprijs afgetopt tot op de maximaal redelijke huurprijs.
Conform het besluit van B&W worden de huurders voor 1 juni a.s. schriftelijk geïnformeerd.

Daarmee wijkt het besluit t.a.v. de gemeentelijke woningen af van de landelijke richtlijnen waarin huren met maximaal 4,1 procent mogen worden verhoogd om ‘scheefwonen’ minder aantrekkelijk te maken. De corporaties zullen wel gebruik maken om huurders met ‘te hoge’ inkomens voor sociale huurwoningen extra te belasten.

Archief
Terug naar vorige pagina