Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
12-03-2019  

Schap laat kanaal Almelo-Nordhorn baggeren


Hier ligt de cutterzuiger van baggeraar Schilder in het Damsterdiep
 

ALMELO – De historie van het kanaal Almelo- Nordhorn voert terug tot 1896 toen het traject tot de grens bij Denekamp in gebruik werd genomen voor de scheepvaart. In 1902 volgde aan Duitse zijde de aansluiting op het Eems/Vechtkanaal als gevolg van de overeenkomst met het Pruisische Rijk waarbij het nieuwe kanaal als een belangrijke economische verbinding werd beschouwd. Dat bleek een misrekening want bij ingebruikneming waren de nieuwste schepen eigenlijk al te groot voor het met de hand uitgegraven kanaal. De drukste jaargang in het logboek was 1912 met nog geen 500 schepen die het 39,6 km lange kanaal bevoeren.

Nu noemen velen het kanaal Almelo-Nordhorn een pareltje der natuur. Terwijl pakweg 25 jaar geleden werd geijverd om het kanaal weer bevaarbaar te maken voor de pleziervaart omdat aan Duitse zijde dat nog wel mogelijk is. Aan Nederlandse zijde had het kanaal zes sluizen en tien ophaalbruggen. Sinds 1960 de scheepvaart stopte, zijn deze niet alle behouden gebleven en verzande het oorspronkelijk 13,9 meter brede kanaal aan de oppervlakte en 7,5 meter breed op de bodem en met een berekende inhoud van 200.000 m3 water. 

Omdat de verzanding en het dichtgroeien van het kanaal de afwatering teveel belemmert, laat waterschap Vechtstromen het kanaal nu uitbaggeren door baggeraar J.P. Schilder uit het Noordhollandse Ursem. Het eerste traject loop van Albergen (bij restaurant ’Frans Marie’) tot het Lateraal Kanaal in Almelo. De ‘baggerspecie’ wordt door een zogenoemde cutterzuiger via een stalen leiding naar een ‘tijdelijk’ depot gepompt waar de ‘baggerspecie’ kan bezinken en later over weilanden verspreid kan worden als bodemverbeteraar. Het vervuilde slib wordt afgevoerd en volgens geldende milieuregels verwerkt.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina