Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
05-03-2019  

Alsnog kans op recht participatiebonus bij Soweco

 

ALMELO – In 2015 sloot de gemeente Almelo een overeenkomst met Soweco om heel wat Almeloërs in een bijstandssituatie te laten participeren in een sociaal activeringstraject voor het opdoen van werkervaring. Toen der tijd bestierden de wethouders Javier Cornelissen (SP) en Anja Timmer (PvdA) gezamenlijk de sociale portefeuille en welzijn.
<<
Sinds die tijd werden ruim 400 Almelose ingezetenen via Soweco te werk gesteld met behoud van uitkering. Dit op straffe van uitkeringskorting of zelfs stopzetting indien men niet participeerde om werkervaring op te doen. In deze stond er dus een flinke stok achter de deur. Criticasters destijds noemden het gevaar van arbeidsverdringing maar dat werd weggewuifd door de toenmalige coalitie CDA/PvdA/ SP/D66.

Meedoen aan participatie betekende echter ook, dat na goede inzet en gebleken geschiktheid voor een reguliere baan, recht bestond op een halfjaar premie van 150 euro. Inmiddels zit er een andere coalitie en het vorig jaar aangetreden raadslid Jorien Geerdink (PvdA) wilde wel eens weten hoeveel Almeloërs die participeerden in het activeringsproject nu een dergelijke premie hebben ontvangen. Het antwoord was ontluisterend, niemand. Na twee activeringsjaren werden contracten tot twee keer over met een jaar verlengd op basis van het uitkeringsniveau.

Geerdink ontdekte ook dat de deelnemers met Soweco een ‘OVEREENKOMST ARBEIDSACTIVERING’ hadden getekend en volgens die overeenkomst bestaat er wel degelijk recht op een halfjaarpremie. Dat nu, is na veel vragen en antwoorden over en weer door de huidige wethouder Arjen Maathuis (VVD) erkend.   Ook erkent Maathuis dat er zeker een aantal recht hebben op de premie als na beoordeling duidelijk is dat zij ook op de reguliere arbeidsmarkt kunnen solliciteren, maar dat geldt volgens Maathuis zeker niet allen. Wel laat Maathuis uitzoeken welke cliënten alsnog een bonus moeten krijgen. Ook kunnen cliënten indien zij van mening zijn eveneens recht op de premie te hebben, zich aanmelden. Wel wordt bij de beoordeling rekening gehouden met de minimumduur van 6 maanden, het minimaal aantal ingezette uren van 18 uur per week en de beoordeling of er voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kans op inschakeling in het arbeidsproces.

Het ‘tegenvallertje’ voor de gemeente zet Maathuis tevens aan om nieuwe contracten - met Soweco en/of andere partners in participatie - verder aan te scherpen omdat de bestaande contracten niet eenduidig uit te leggen zijn.

Archief
Terug naar vorige pagina